Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật mới về các Thuật ngữ

Cập nhật mới về các Thuật ngữ

2021-09-16 06:05
Thân gửi các Binancian,
Binance liên tục xem xét các sản phẩm và dịch vụ để xác định những thay đổi và cải tiến cần thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng nghiêm ngặt về vấn đề tuân thủ. Để tăng cường bảo vệ người dùng và mang đến môi trường tiền mã hóa an toàn cho mọi người, Binance đang thực hiện cập nhật các thuật ngữ liên quan đến trạng thái xác minh tài khoản của người dùng, bắt đầu từ 07:00 ngày 17/09/2021 (Giờ VN).
Các cấp độ Xác minh cũ
Các cấp độ Xác minh mới 
Xác minh Cơ bản>> Không còn được áp dụng nữa. Các tài khoản chưa xác thực và chưa hoàn tất các yêu cầu KYC sẽ không thể thực hiện giao dịch.
Xác minh Trung cấp >> Sẽ được đổi thành “Đã Xác minh
Xác minh nâng cao>> Sẽ được đổi thành  “Đã Xác minh Plus
Tất cả người dùng mới đều được yêu cầu phải xác minh tài khoản của mình (v.d. Xác minh hoặc Xác minh Plus) để có thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ của Binance, bao gồm các tính năng như nạp tiền, giao dịch và rút tiền. Quy định này sẽ được áp dụng từ 20/08/2021.
Những người dùng hiện nếu chưa hoàn thành Xác minh tài khoản sẽ tạm thời bị thay đổi quyền thành “Chỉ rút tiền”, với nhiều giới hạn dịch vụ trong việc rút tiền, hủy lệnh, đóng vị thế và nhận lại tiền. Các hạn chế này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn để giảm thiểu việc gián đoạn trải nghiệm người dùng. Một khi các hạn chế đã được áp dụng, những tài khoản chưa xác minh sẽ không thể thực hiện giao dịch. Những người dùng hiện có sẽ được thông báo trực tiếp với nhiều chi tiết cụ thể hơn. Sau khi hoàn tất xác minh tài khoản của mình, người dùng có thể tiếp tục truy cập đầy đủ vào các sản phẩm và dịch vụ của Binance.  
Binance khuyên người dùng nên hoàn tất xác minh tài khoản ngay để tránh bị chậm trễ trong quy trình xác minh và hạn chế quyền truy cập.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
15/09/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.