Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật Chương trình VIP, Chương trình Giới thiệu tiêu chuẩn và Chương trình Affiliate của Binance: Người dùng VIP 3-9 được hưởng chiết khấu 40% phí giao dịch Spot và Margin

Cập nhật Chương trình VIP, Chương trình Giới thiệu tiêu chuẩn và Chương trình Affiliate của Binance: Người dùng VIP 3-9 được hưởng chiết khấu 40% phí giao dịch Spot và Margin

2023-06-01 03:59

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance sẽ nâng cấp biểu phí Spot và Margin của Chương trình VIP của Binance. Chế độ Giới thiệu tiêu chuẩn và Chương trình Affiliate cũng sẽ cập nhật các quy tắc hoa hồng và hoàn phí cho giao dịch Spot và Margin.

Thời gian hiệu lực của tất cả các thông tin cập nhật: Tại bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ 09:00 ngày 29/06/2023 (Giờ Việt Nam) đến 13:00 ngày 29/06/2023 (Giờ Việt Nam)

Thông tin cập nhật quan trọng:

 • Tất cả người dùng VIP 3 trở lên sẽ được hưởng chiết khấu 40% phí giao dịch Spot và Margin.

 • Chương trình ưu đãi trước đây dành cho người dùng VIP 4 trở lên để được hưởng phí giao dịch Spot VIP 9 sẽ kết thúc.

 • Chế độ Giới thiệu tiêu chuẩn và Chương trình Affiliate sẽ chỉ phân bổ hoa hồng giới thiệu từ các giao dịch Spot và Margin của những người được mời là VIP 2 trở xuống. Những người được mời từ VIP 3 trở lên cũng sẽ ngừng nhận được chiết khấu giới thiệu.

Biểu phí giao dịch Spot và Margin trên Binance:

Biểu phí giao dịch Spot và Margin trên Binanceance

Yêu cầu & Cấp độ VIP

Phí giao dịch Spot và Margin trước đây

Phí giao dịch Spot và Margin mới

Mức độ *

Khối lượng giao dịch Spot và Margin trong 30 ngày (quy đổi ra BUSD)

và/hoặc

Người dùng thông thường

< 1.000.000

hoặc

≥ 0

0,1000% / 0,1000%

0,1000% / 0,1000%

0,0750% / 0,0750%

VIP 1

≥ 1.000.000

≥ 25

0,0900% / 0,1000%

0,0900% / 0,1000%

0,0675% / 0,0750%

VIP 2

≥ 5.000.000

≥ 100

0,0800% / 0,1000%

0,0800% / 0,1000%

0,0600% / 0,0750%

VIP 3

≥ 20.000.000

≥ 250

0,0700% / 0,1000%

0,0420%/0,0600%

0,0315%/0,0450%

VIP 4

≥ 100.000.000

≥ 500

0,0700% / 0,0900%

0,0420%/0,0540%

0,0315%/0,0405%

VIP 5

≥150.000.000

≥ 1.000

0,0600% / 0,0800%

0,0360%/0,0480%

0,0270%/0,0360%

VIP 6

≥400.000.000

≥ 1,750

0,0500% / 0,0700%

0,0300%/0,0420%

0,0225%/0,0315%

VIP 7

≥800.000.000

≥ 3.000

0,0400% / 0,0600%

0,0240%/0,0360%

0,0180%/0,0270%

VIP 8

≥2.000.000.000

≥ 4,500

0,0300% / 0,0500%

0,0180%/0,0300%

0,0135%/0,0225%

VIP 9

≥4.000.000.000

≥ 5.500

0,0200% / 0,0400%

0,0120%/0,0240%

0,0090%/0,0180%

* Truy cập Biểu phí VIP hoặc Trung tâm người dùng để xem mức VIP hiện tại của bạn.

Lưu ý: Các khoản hoa hồng và hoàn phí của người giới thiệu và affiliate có thể bị ảnh hưởng theo cấp độ VIP của người được mời. Nếu tài khoản của người được mời có mức VIP 2 trở xuống, người giới thiệu sẽ tiếp tục nhận được hoa hồng giới thiệu. Việc giới thiệu giữa tài khoản chính và tài khoản phụ trên Binance Link tuân thủ các quy tắc giống như vậy.

Ví dụ:

 • Nếu người dùng VIP 7 mời người dùng VIP 2 trở xuống, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ các giao dịch Spot và Margin của người được mời.

 • Nếu tài khoản của người được mời được nâng cấp đến VIP 3 trở lên, người giới thiệu sẽ không nhận được hoa hồng giới thiệu từ giao dịch Spot hoặc Margin của người được mời. Người giới thiệu sẽ chỉ tiếp tục nhận được hoa hồng giới thiệu khi tài khoản của người được mời bị hạ cấp xuống VIP 2 hoặc thấp hơn.

Thông tin tham khảo thêm:

Điều khoản và Điều kiện:

 • Tất cả người dùng phải hoàn tất KYC để đủ điều kiện tham gia Chương trình VIP của Binance.

 • Nếu người dùng có mức VIP thấp hơn nâng cấp lên VIP 3 hoặc cao hơn dựa trên khối lượng giao dịch Spot và Margin trong 30 ngày gần nhất của họ (hoặc khối lượng giao dịch Hợp đồng Tương lai), đồng thời đáp ứng các điều kiện nắm giữ BNB trong thời gian diễn ra hoạt động, họ sẽ đủ điều kiện để được tự động nâng cấp chương trình vào ngày tiếp theo sau khi nâng cấp VIP.

 • Việc nâng cấp chỉ áp dụng cho phí giao dịch giao ngay và ký quỹ của người dùng. Người dùng đủ điều kiện sẽ bắt đầu hưởng phí giao dịch giao ngay và ký quỹ mới tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ 09:00 ngày 29/06/2023 (Giờ Việt Nam) đến 13:00 ngày 29/06/2023 (Giờ Việt Nam), phí này sẽ được phản ánh trong phí giao dịch thực tế của người dùng.

 • Phí giao dịch Hợp đồng Tương lai, lãi và hạn mức vay Margin, cùng với hạn mức Vay OTC sẽ không thay đổi đối với từng mức VIP. 

 • Mức VIP của người dùng sẽ được xác định theo khối lượng giao dịch Spot và Margin (hoặc khối lượng giao dịch Hợp đồng Tương lai) và lượng BNB nắm giữ trong 30 ngày gần nhất của người dùng. Sau khi điều chỉnh, mức VIP mới và quyền lợi tương ứng sẽ có hiệu lực trong 30 ngày.

 • Những người dùng đã tham gia Chương trình VIP Invitation đủ điều kiện để tham gia hoạt động này.

 • Sản phẩm và dịch vụ của Binance có thể bị hạn chế ở một số vùng lãnh thổ hoặc khu vực nhất định, hoặc đối với một số người dùng nhất định, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý và quy định. Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Binance tùy từng thời điểm, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. 

 • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Chương trình VIP, Chương trình Giới thiệu tiêu chuẩn và Chương trình Affiliate của Binance hoặc các quy tắc của mình.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

31/05/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Lưu ý: Thông báo này được cập nhật vào ngày 15/06/2023 để cập nhật thời gian hiệu lực của các thay đổi có liên quan. Tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết.

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu nhiều rủi ro thị từ trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ mọi rủi ro. Bạn nên xem xét thận trọng kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi rocủa chúng tôi.