Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật đối với Hợp đồng Tương lai Không kỳ hạn DOGE ký quỹ bằng USDT

Cập nhật đối với Hợp đồng Tương lai Không kỳ hạn DOGE ký quỹ bằng USDT

2021-02-01 07:25
Xin chào các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật các mức rủi ro và ký quỹ cho Hợp đồng Tương lai Không kỳ hạn DOGE ký quỹ bằng USDT theo như bảng bên dưới. Đòn bẩy khả dụng tối đa của hợp đồng không kỳ hạn DOGE ký quỹ bằng USDT cũng đã được điều chỉnh về lại 25x. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Các vị thế đã lập trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Vị thế (Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 - 5.000
25x
1%
4%
5.000 - 25.000
20x
2.5%
5%
25.000 - 100.000
10x
5%
10%
100.000 - 250.000
5x
10%
20%
250,000 - 1,000,000
2x
12.5%
50%
> 1.000.000
1x
50%
100%
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/01/2021
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Tải xuống cho Android & Tải xuống cho iOS
Kết nối với chúng tôi: