Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Cơn sốt Fan-token: Tận hưởng ưu đãi giảm lãi suất 20% khi vay các Fan-token đã chọn & có cơ hội nhận được Vốnoucher quỹ dùng thử linh hoạt trị giá 1.000 BUSD!

Cơn sốt Fan-token: Tận hưởng ưu đãi giảm lãi suất 20% khi vay các Fan-token đã chọn & có cơ hội nhận được Vốnoucher quỹ dùng thử linh hoạt trị giá 1.000 BUSD!

2022-12-01 10:53
Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 17/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Khuyến mãi 1: Giảm 20% lãi suất khi vay LAZIO hoặc SANTOS trên Vay tiền mã hoá
Trong thời gian khuyến mãi, tất cả người dùng sẽ đủ điều kiện để được giảm lãi suất 20% khi vay LAZIO hoặc SANTOS trên Vay tiền mã hoá
Khuyến mãi 2: Trở thành một trong 1.000 người vay hàng đầu trên Vay tiền mã hóa để nhận một Voucher quỹ dùng thử linh hoạt trị giá 1.000 BUSD
Chương trình khuyến mãi này dành cho tất cả người dùng vay hoặc thế chấp ALPINE, LAZIO, PORTO và SANTOS trên Vay tiền mã hoá trong thời gian khuyến mãi. Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo tổng khối lượng vay của họ trên Vay tiền mã hoá trong thời gian khuyến mãi1.000 người dùng đủ điều kiện hàng đầu sẽ đủ điều kiện để nhận được mỗi người một Voucher quỹ dùng thử linh hoạt trị giá 1.000 BUSD.
Khám phá Vay tiền mã hoá ngay!
Xin lưu ý:
  • Lãi suất và giới hạn cho vay tối đa đối với Vay tiền mã hoá có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường và quản lý rủi ro nội bộ. 
  • Người dùng nên tham khảo trang Dữ liệu cho vay để biết thêm thông tin chi tiết về lãi suất được điều chỉnh và hạn mức vay tối đa trong thời gian diễn ra khuyến mãi. 
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
  • Tất cả người dùng phải hoàn thành xác minh tài khoản để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này.
  • Khuyến mãi này tuân theo Điều khoản và Điều kiện đối với Ưu đãi giải thưởng.
  • Phần thưởng voucher Quỹ dùng thử linh hoạt sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher của họ thông qua mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
  • Người dùng có thể sử dụng Quỹ dùng thử linh hoạt để đăng ký Sản phẩm linh hoạt Simple Earn của Binangười dùngce và nhận phần thưởng hàng ngày trong ví Spot của mình. Xin lưu ý rằng không thể rút hoặc trao đổi Quỹ dùng thử linh hoạt.
  • Thời hạn hiệu lực của voucher Quỹ dùng thử linh hoạt là 14 ngày. 
  • Binance sẽ kết hợp khối lượng vay của tài khoản phụ với khối lượng vay của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia chương trình khuyến mãi này.
  • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi chương trình hoặc quy định của chương trình.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.