Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Các cập nhật về Hệ thống tài khoản phụ ở Binance (26/05/2021)

Các cập nhật về Hệ thống tài khoản phụ ở Binance (26/05/2021)

2021-05-25 11:35
Xin chào các Binancian,
Binance sẽ nâng cấp hệ thống tài khoản phụ vào ngày 26/05/2021 (Giờ Việt Nam). Sau khi nâng cấp, hạn mức của tài khoản phụ sẽ được điều chỉnh dựa theo cấp VIP của tài khoản chính. Chi tiết cụ thể được liệt kê ở bảng dưới đây:
LoạiVIP 1VIP 2VIP 3VIP 4VIP 5VIP 6VIP 7VIP 8VIP 9
Spot
20
30
40
50
60
70
80
100
200
Margin
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Futures
20
30
40
50
60
70
80
100
200
Token đòn bẩy
20
30
40
50
60
70
80
100
200
Lưu ý:
  • Quá trình nâng cấp sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản phụ, nhưng Binance có quyền điều chỉnh giới hạn tài khoản phụ của các tài khoản chính của hợp đồng tương lai.
  • Người dùng có thể nâng cấp cấp VIP của tài khoản chính để có thêm tài khoản phụ.
  • Hạn mức tài khoản phụ cho người dùng doanh nghiệp thuộc VIP 0 sẽ giống với hạn mức cho người dùng VIP 1 như được liệt kê trong bảng trên.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/05/2021
Theo dõi chúng tôi trên
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 06 năm 2021.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.