Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance thêm GLM, NEBL & VIB trên Cross Margin và Isolated Margin, hủy niêm yết DF khỏi Isolated Margin

2022-09-25 17:36
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã thêm GLM, NEBL và VIB làm tài sản có thể vay mới trên Cross Margin Isolated Margin.
Các cặp Cross Margin mới: GLM/BUSD, NEBL/BUSD, VIB/BUSD
Các cặp Isolated Margin mới: GLM/BUSD, NEBL/BUSD, VIB/BUSD
Khám phá Binance Margin ngay bây giờ!
Vui lòng xem Dữ liệu Margin (Ký quỹ) để biết danh sách của những tài sản ký quỹ mới nhất và thông tin về các cấp hạn mức và lãi suất cụ thể.
Ngoài ra, Binance Margin sẽ hủy niêm yết DF khỏi danh sách tài sản có thể vay được khỏi Isolated Margin vào lúc 10:00 ngày 30/09/2022 (Giờ Việt Nam).
  • Cặp Isolated Margin sẽ bị xóa: DF/BUSD
Lưu ý:
  • Người dùng vẫn có thể giao dịch những tài sản trên thông qua các cặp giao dịch vẫn còn được Binance hỗ trợ.
  • Binance đã tạm ngừng cho vay Isolated Margin cho DF vào ngày 23/09/2022 (Giờ Việt Nam).
  • Vào lúc 10:00 ngày 30/09/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp Isolated Margin DF/BUSD. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp này trên Isolated Margin.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.