Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance thêm các cặp giao dịch ký quỹ cho IOTA

Binance thêm các cặp giao dịch ký quỹ cho IOTA

2019-11-14 07:22

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã bổ sung các cặp tài sản và giao dịch sau:

Tài sản ký quỹ mới: IOTA

Tài sản vay mới: IOTA

Các cặp ký quỹ mới: IOTA / BTC, IOTA / USDT

Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

14/11/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance