Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance thêm các cặp giao dịch giao ngay stablecoin, triển khai chương trình khuyến mãi phí & ngừng chuyển đổi tự động cho các stablecoin

Binance thêm các cặp giao dịch giao ngay stablecoin, triển khai chương trình khuyến mãi phí & ngừng chuyển đổi tự động cho các stablecoin

2023-03-13 02:35
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ mở các cặp giao dịch giao ngay BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TUSD/USDT, USDC/USDT và USDP/USDT vào lúc 21:00 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam).
Binance đã dừng/sẽ dừng Tự động chuyển đổi BUSD đối với các giao dịch nạp USDC, USDP và TUSD của người dùng lần lượt từ 06:30 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam), 09:35 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam), 13:00 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam) , và người dùng sẽ không thể rút USDC, USDP hoặc TUSD từ số dư BUSD của họ nữa.
Bất kỳ người dùng nào muốn chuyển đổi số dư BUSD của họ sang USDC hoặc USDP theo tỷ lệ 1:1 đều có thể thực hiện thủ công trên Binance Convert cho đến 13:00 ngày 18/03/2023 (Giờ Việt Nam). Bất kỳ người dùng nào muốn chuyển đổi số dư BUSD của họ sang TUSD theo tỷ lệ 1:1 đều có thể thực hiện thủ công trên Binance Convert cho đến 13:00 ngày 30/03/2023 (Giờ Việt Nam). Xin lưu ý, chỉ có thể thực hiện chuyển đổi thủ công từ BUSD sang TUSD, USDC hoặc USDP trong cổng chuyển đổi và không thể chuyển ngược thành BUSD.
Chương trình khuyến mãi phí
Binance sẽ giới thiệu hai chương trình khuyến mãi cho các cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ được chọn. Có hiệu lực từ 21:00 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam), người dùng có thể được chiết khấu phí giao dịch trên các cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ sau: BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TUSD/USDT, USDC/USDT and USDP/USDT.
Cơ cấu phí:
Các cặp giao dịch Giao ngay và Ký quỹ
BTC/TUSD, TUSD/USDT, USDC/USDT, USDP/USDT
0%
0%
BNB/TUSD, ETH/TUSD 
0%
Phí taker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
Chương trình A: Miễn phí giao dịch đối với cặp BTC/TUSD và miễn phí Maker đối với các cặp BNB/TUSD & ETH/TUSD
Thời gian diễn ra chương trình: Từ 21:00 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam) cho đến khi có thông báo tiếp theo
 • Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng sẽ không mất phí maker và taker đối với cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ BTC/TUSD và không mất phí maker đối với các cặp giao dịch giao và ký quỹ BNB/TUSD và ETH/TUSD. Phí taker tiêu chuẩn đối với các cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ BNB/TUSD và ETH/TUSD được áp dụng theo cấp độ VIP của người dùng.
 • Trong thời gian diễn ra chương trình, khối lượng giao dịch trên cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ BTC/TUSD sẽ không được tính vào khối lượng cấp VIP và tất cả Chương trình nhà cung cấp thanh khoản.
 • Ưu đãi giảm giá BNB, ưu đãi hoàn tiền khi giới thiệu và tất cả các điều chỉnh khác sẽ đều không được áp dụng cho cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ BTC/TUSD trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Phí giao dịch tiêu chuẩn được áp dụng sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Vui lòng tham khảo cấu trúc phí cấp VIP để biết chi tiết.
Chương trình B: Miễn phí giao dịch đối với các cặp giao dịch Stablecoin USD
Thời gian diễn ra chương trình: Từ 21:00 ngày 11/03/2023 (Giờ Việt Nam) cho đến khi có thông báo tiếp theo
 • Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng sẽ không mất phí giao dịch đối với các cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ TUSD/USDT, USDC/USDT và USDP/USDT.
 • Trong thời gian diễn ra chương trình, khối lượng giao dịch trên các cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ stablecoin USD đã chọn sẽ không được tính vào khối lượng cấp VIP và tất cả Chương trình nhà cung cấp thanh khoản
 • Ưu đãi giảm giá BNB, giảm giá khi giới thiệu và bất kỳ điều chỉnh nào khác sẽ không được áp dụng cho các cặp giao dịch giao ngay và ký quỹ stablecoin USD đã chọn trong thời gian diễn ra chương trình. 
 • Phí giao dịch tiêu chuẩn được áp dụng sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Vui lòng tham khảo cấu trúc phí cấp VIP để biết chi tiết.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Tất cả khối lượng giao dịch và số liệu liên quan đến chương trình đều được Binance đo lường theo quyết định riêng và tuyệt đối.
 • Việc tính toán chiết khấu phí makerphí taker sẽ tiếp tục khi các chương trình khuyến mãi trên kết thúc nếu phù hợp, tùy thuộc vào các cập nhật tiếp theo.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
11/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 04/05/2023 để bổ sung các cặp giao dịch ký quỹ vào hai chương trình khuyến mãi phí. Thông báo này được cập nhật trước đó vào ngày 20/03/2023 để làm rõ rằng người dùng có thể chuyển đổi thủ công số dư BUSD của họ sang TUSD theo tỷ lệ 1:1 trên Binance Convert cho đến 13:00 ngày 30/03/2023 (Giờ Việt Nam).
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và chịu nhiều biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được xem là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.