Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết tiền pháp định mới
Binance thêm các cặp giao dịch ETH/UAH, MATIC/BRL, SHIB/BRL & SOL/EUR

Binance thêm các cặp giao dịch ETH/UAH, MATIC/BRL, SHIB/BRL & SOL/EUR

2021-05-27 10:38
Xin chào các Binancian,
Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp ETH/UAH, MATIC/BRL, SHIB/BRL & SOL/EUR vào lúc 17:00 ngày 28/05/2021 (giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: BRL, EUR và UAH là các đồng tiền pháp định và không đại diện cho bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
27/05/2021
Giao dịch ngay cả khi đang di chuyển cùng Ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên
Lưu ý: Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 28/05/2021 để thể hiện thay đổi về các cặp giao dịch.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.