Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance thêm ALCX, DF và nhiều loại token khác trên Cross Margin và DF trên Isolated Margin

Binance thêm ALCX, DF và nhiều loại token khác trên Cross Margin và DF trên Isolated Margin

2023-03-07 10:54
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã thêm ALCX, DF, FXS, PERP TROY làm tài sản có thể vay mới trên Cross MarginDF trên Isolated Margin.
Các cặp Cross Margin mới: ALCX/USDT, DF/USDT, FXS/USDT, PERP/USDT, TROY/USDT
Cặp Isolated Margin mới: DF/USDT
Lưu ý:
  • Vui lòng xem Dữ liệu Ký quỹ để tham khảo danh sách những tài sản có thể ký quỹ mới nhất và thông tin thêm về hạn mức, tỷ lệ thế chấp và lãi suất cụ thể.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/03/2023
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.