Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API
Binance Spot ra mắt chức năng Ngăn ngừa tự giao dịch (STP) trên API

Binance Spot ra mắt chức năng Ngăn ngừa tự giao dịch (STP) trên API

2023-01-25 15:44
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Spot sẽ ra mắt chức năng Ngăn ngừa tự giao dịch (STP), có hiệu lực từ 15:00 ngày 26/01/2023 (Giờ Việt Nam). Xin lưu ý rằng chức năng này chỉ có qua API. Người dùng Binance Web, Ứng dụng Binance và Ứng dụng Binance dành cho máy tính sẽ không bị ảnh hưởng.
Lưu ý:
  • Chức năng STP không bắt buộc và chỉ có qua API. Người dùng có thể chuyển đến Nhật ký thay đổi API để tìm hiểu cách sử dụng chức năng này.
  • Xin lưu ý rằng chức năng STP chỉ có hiệu lực sau khi được bật. 
  • Tính năng Lệnh API không bắt buộc này sẽ cho phép người dùng đặt thông số STP cho mỗi lệnh spot để xác định hậu quả của hành vi tự giao dịch tiềm tàng. 
  • Người dùng không sử dụng tính năng này sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Nếu có thắc mắc khác về API, vui lòng tham khảo hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng tại trang chủ Binance Developer.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/01/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.