Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Binance Simple Earn: Tận hưởng APR ERN độc quyền & Nhận phần thưởng 10 ERN!

Binance Simple Earn: Tận hưởng APR ERN độc quyền & Nhận phần thưởng 10 ERN!

2023-03-13 02:35
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Simple Earn đã triển khai hai chương trình khuyến mãi mới cho ERN trên Sản phẩm linh hoạt và Sản phẩm cố định. Hoàn thành đăng ký Sản phẩm Simple Earn ERN từ 19:00 ngày 10/03/2023 (Giờ Việt Nam) để nhận các phần thưởng thường xuyên và phần thưởng độc quyền là 10 ERN! 
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian tính toán phần thưởng: 
  • Linh hoạt: Tính từ phút sau khi hoàn tất đăng ký Sản phẩm linh hoạt cho đến khi quy đổi.
  • Cố định: Từ 07:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày sau khi hoàn tất đăng ký Sản phẩm cố định cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Thời gian trả thưởng
  • Linh hoạt: Mỗi phút. 
  • Cố định: Trên cơ sở hàng ngày.
Sản phẩm được cung cấp (Sản phẩm linh hoạt & cố định)
Các tài sản kỹ thuật số
Kỳ hạn
APR tiêu chuẩn
Giới hạn tối thiểu
mỗi người dùng
Giới hạn tối đa
mỗi người dùng
ERN
Linh hoạt
APR theo thời gian thực
0,01 ERN
Không giới hạn
ERN
30 ngày
4,39%
0,1 ERN
1.500 ERN
ERN
60 ngày
7,59%
0,1 ERN
500 ERN
ERN
120 ngày
13,90%
0,1 ERN
100 ERN
Lưu ý:
 • Binance Simple Earn sẽ đổi các tài sản kỹ thuật số/tiền kỹ thuật số đã đăng ký trong Sản phẩm linh hoạt và Sản phẩm cố định Simple Earn khi thời hạn của gói đăng ký theo thỏa thuận kết thúc. Giá trị của các tài sản/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem tài sản Sản phẩm cố định của mình bằng cách truy cập Ví > Earn > Simple Earn > Cố định và xem tài sản Sản phẩm linh hoạt bằng cách truy cập Ví > Earn > Simple Earn > Linh hoạt
 • Người dùng có thể bật chức năng “Tự động đăng ký” trước khi hoàn tất đăng ký Sản phẩm Cố định. Chức năng này sẽ tự động gia hạn vị thế Sản phẩm Cố định hiện tại sang vị thế mới có cùng thời hạn khi gói đăng ký của người dùng đáo hạn.
 • Thời gian đổi Sản phẩm cố định: Một ngày
 • Thời gian đổi Sản phẩm linh hoạt: Tức thì.
 • Câu hỏi thường gặp về Simple Earn.
 • Trong trường hợp rút sớm Sản phẩm cố định: Người dùng có thể chọn rút tài sản trước hạn. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số sẽ được trả lại vào tài khoản spot và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ phần thưởng nào. Mọi phần thưởng đã phân bổ sẽ được khấu trừ vào số tiền bạn đã sử dụng để đăng ký. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
Chương trình: Đăng ký Sản phẩm Simple Earn ERN để nhận 10 ERN
Thời gian diễn ra chương trình: Từ 19:00 ngày 10/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 18:59 ngày 31/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình này:
 • Người dùng chưa tham gia Sản phẩm linh hoạt hoặc Sản phẩm cố định của Binance Simple Earn trước khi bắt đầu chương trình.
 • Tham gia Sản phẩm linh hoạt ERN hoặc Sản phẩm cố định ERN kỳ hạn 30, 60 hoặc 120 ngày.
Đối với chương trình này, 10.000 người dùng đầu tiên đáp ứng các yêu cầu trên sẽ đủ điều kiện chia sẻ phần thưởng 3.550 ERN theo cấu trúc phần thưởng bên dưới.
Cơ cấu phần thưởng:
Sắp xếp theo thời gian đăng ký Sản phẩm Simple Earn ERN
Phần thưởng cho mỗi người dùng hợp lệ
Vị trí thứ 1 - 100
10 ERN
Vị trí thứ 101 - 200
1 ERN
Vị trí thứ 201 - 10.000
0,25 ERN
Điều khoản và Điều kiện:
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của Binance Simple Earn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Simple Earn.
 • Phần thưởng ERN cho Chương trình này sẽ được phân bổ dưới dạng voucher token tới Trung tâm phần thưởng Binance của người nhận trong vòng 3 tuần sau khi chương trình kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản > Trung tâm phần thưởng. Người dùng đủ điều kiện cần đổi voucher trong 14 ngày trước khi voucher hết hạn.  
 • Dựa vào đánh giá của mình, Binance có quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa chương trình hoặc các quy tắc chương trình.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
10/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. APR là giá trị ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khoảng thời gian đã chọn. Giá trị này không phải là lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc được dự đoán bằng bất kỳ đồng tiền pháp định nào. Binance sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số vào tài khoản spot của người dùng sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc hoặc khi người dùng rút sớm. Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng cụ thể nào hay bất kỳ lợi nhuận nào theo thời gian. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.