Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance Simple Earn ra mắt các Sản phẩm cố định và ANKR và OSMO

Binance Simple Earn ra mắt các Sản phẩm cố định và ANKR và OSMO

2023-03-23 08:35
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Simple Earn sẽ ra mắt ANKR và OSMO trên các Sản phẩm cố định. Hoàn tất đăng ký các Sản phẩm cố định ANKR và OSMO từ 19:00 ngày 23/03/2023 (Giờ Việt Nam) để bắt đầu kiếm phần thưởng.
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian tính phần thưởng: Từ 07:00 (Giờ Việt Nam) vào sau ngày mà bạn đăng ký Sản phẩm cố định cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Phân bổ phần thưởng: Hàng ngày.
Sản phẩm được cung cấp (Sản phẩm Cố định)
Kỹ thuật số
Tài sản
Kỳ hạn
APR tiêu chuẩn
Đăng ký sản phẩm Cố định tối thiểu 
Giới hạn cho mỗi người dùng
Đăng ký sản phẩm Cố định tối đa 
Giới hạn cho mỗi người dùng
30 Ngày
5,5%
0,01 ANKR
500.000 ANKR
60 Ngày
6,90%
0,01 ANKR
100.000 ANKR
120 ngày
8,50%
0,01 ANKR
2.000 ANKR
30 Ngày
12,9%
0,01 OSMO
10.000 OSMO
60 Ngày
15,9%
0,01 OSMO
5.000 OSMO
120 ngày
19,9%
0,01 OSMO
150 OSMO
Lưu ý:
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của Binance Simple Earn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Simple Earn.
 • Binance Simple Earn sẽ đổi các tài sản kỹ thuật số/tiền kỹ thuật số đã đăng ký trong Sản phẩm linh hoạt và Sản phẩm cố định Simple Earn khi thời hạn của gói đăng ký theo thỏa thuận kết thúc. Giá trị của các tài sản/tiền kỹ thuật số thường dao động và có thể thay đổi.
 • Người dùng có thể xem các gói đăng ký Sản phẩm cố định của họ bằng cách tới mục Ví> Earn > Simple Earn > Cố định.
 • Người dùng có thể bật chức năng “Tự động đăng ký” trước khi hoàn tất đăng ký Sản phẩm Cố định. Chức năng này sẽ tự động gia hạn vị thế Sản phẩm Cố định hiện tại của bạn sang vị thế mới có cùng thời hạn khi gói đăng ký của bạn đáo hạn.
 • Thời gian mở khóa cho Sản phẩm Cố định: Một ngày .
 • Câu hỏi thường gặp về sản phẩm cố định.
 • Về quy đổi sớm đối với Sản phẩm cố định Simple Earn: Người dùng có thể chọn quy đổi trước tài sản của mình. Sau khi chọn rút sớm, tài sản kỹ thuật số sẽ được trả lại vào tài khoản spot và người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ phần thưởng nào. Mọi phần thưởng đã được phân bổ sẽ bị khấu trừ vào khoản tiền gốc được hoàn trả. Có thể mất 48-72 giờ để nhận được tài sản kỹ thuật số.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. APR là giá trị ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khoảng thời gian đã chọn. Giá trị này không phải là lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc được dự đoán bằng bất kỳ đồng tiền pháp định nào. Binance sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số vào tài khoản spot của người dùng sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc hoặc khi người dùng rút sớm. Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng cụ thể nào hay bất kỳ lợi nhuận nào theo thời gian. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.