Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance Simple Earn giới thiệu tính năng Tự động đăng ký & Chương trình hoàn trả khi rút sớm đối với các Sản phẩm Cố định

Binance Simple Earn giới thiệu tính năng Tự động đăng ký & Chương trình hoàn trả khi rút sớm đối với các Sản phẩm Cố định

2022-06-30 07:34
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Simple Earn giới thiệu tính năng Tự động đăng ký, cho phép người dùng tự động thêm tài sản kỹ thuật số/tiền tệ kỹ thuật số của họ vào Sản phẩm Cố định của Simple Earn khi kết thúc thời gian khóa. Người dùng có thể bật tính năng Tự động đăng ký trước Ngày kết thúc tính lãi suất bằng cách nhấp vào Ví > Earn > Simple Earn > Cố định > Tự động đăng ký.
Lưu ý
 • Vị thế Sản phẩm Cố định mới được tạo bởi tính năng Tự động đăng ký sẽ chỉ bao gồm số lượng đăng ký ban đầu. Phần thưởng được phân bổ sẽ không được tự động thêm vào vị thế Sản phẩm Cố định.
 • Vị thế Sản phẩm Cố định mới sẽ được tạo thông qua tính năng Đăng ký tự động khi thời gian khóa ban đầu kết thúc. Người dùng có thể tắt tính năng Đăng ký tự động bất kỳ lúc nào trước Ngày kết thúc tính lãi suất.
 • Tính năng Tự động đăng ký sẽ không tạo ra các vị thế Sản phẩm Cố định mới cho người dùng nếu tổng giá trị đăng ký Sản phẩm Cố định đã đạt đến giới hạn đăng ký tối đa.
Hoàn trả khi rút sớm
Binance Simple Earn cũng giới thiệu chương trình hoàn trả 5% khi rút sớm. Binance Simple Earn sẽ sử dụng 5% của tất cả phần thưởng được phân bổ (thông thường sẽ bị mất hoàn toàn do rút sớm) để tạo ra một vị thế Sản phẩm Cố định trong 90 ngày. Người dùng sẽ nhận được phần thưởng hằng ngày và có thể rút số tiền gốc (tức là 5% phần thưởng được phân phối từ vị thế Sản phẩm Cố định ban đầu) từ vị thế Sản phẩm Cố định 90 ngày mới được tạo sau khi kết thúc thời gian khóa.
Trong trường hợp bình thường, khi người dùng quyết định nhận lại các vị thế Sản phẩm Cố định trước khi thời gian khóa kết thúc, mọi phần thưởng được phân bổ sẽ được khấu trừ từ các tài sản kỹ thuật số đã stake. Binance Simple Earn giới thiệu chương trình hoàn lại 5% nếu rút sớm thay lời tri ân của chúng tôi tới cộng đồng. 
Xin lưu ý:
 • Binance Simple Earn sẽ tạo vị thế Sản phẩm Cố định trong 90 ngày và 5% phần thưởng được phân phối cho những người dùng rút sớm nếu 5% phần thưởng được phân phối đáp ứng yêu cầu đăng ký tối thiểu bắt buộc. 
  • Điều này cho phép người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng hằng ngày trong 90 ngày từ vị thế đã tạo, cũng như số tiền gốc (5% phần thưởng được phân phối từ đăng ký Sản phẩm Cố định ban đầu). 
  • 95% phần thưởng được phân bổ còn lại từ đăng ký Sản phẩm Cố định ban đầu sẽ vẫn bị khấu trừ từ các tài sản kỹ thuật số đã tham gia stake. 
 • Tính năng Rút sớm và Tự động đăng ký sẽ không khả dụng với vị thế Sản phẩm Cố định do tính năng này tạo ra.
 • Người dùng có thể xem các tài sản Sản phẩm Cố định của họ bằng cách tới mục Ví > Earn > Simple Earn > Cố định.
 • Câu hỏi thường gặp về Sản phẩm Cố định.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
28/06/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 03/11/2022 để cập nhật Binance Staking thành Binance Simple Earn, Staking Cố định thành Sản phẩm Cố định và Stake tự động thành Tự động đăng ký. 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Tính năng Đặt cọc đã khóa sẽ trả lại các tài sản kỹ thuật số đã đặt cọc vào ví giao ngay của người dùng sau khi thời hạn đã thỏa thuận kết thúc hoặc sau khi đổi sớm. Bạn không có quyền nhận phần thưởng cho đến khi Binance nhận được phần thưởng đó và Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng đặt cược cụ thể nào hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận đặt cược nào theo thời gian. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.