Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance sẽ sử dụng tài sản BNB trong Dual Investment để tính số dư BNB hàng ngày

Binance sẽ sử dụng tài sản BNB trong Dual Investment để tính số dư BNB hàng ngày

2023-02-24 02:30
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Có hiệu lực từ 15:00 ngày 22/02/2023 (Giờ Việt Nam), các tài sản BNB bị khóa trong các gói Dual Investment Bán cao sẽ được tính vào số dư BNB hàng ngày của người dùng. Số dư BNB Dual Investment trung bình hàng ngày được tính bằng cách lấy tổng số ảnh chụp nhanh hàng giờ của số dư BNB trong Tài khoản Dual Investment trong một ngày chia cho 24 (giờ).
Điều này cho phép những người dùng đủ điều kiện nâng cấp Cấp độ VIP dễ dàng hơn trong khi tham gia các gói BNB Dual Investment. Để chào mừng bản cập nhật này, Binance sẽ tặng 50.000 USDT dưới dạng các voucher token làm phần thưởng cho cộng đồng! 
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 15:00 ngày 22/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 16/03/2023 (Giờ Việt Nam)
Chương trình: Trở thành VIP của Binance để nhận được mỗi người một Voucher token trị giá 500 USDT!
Trong Thời gian diễn ra hoạt động, những người dùng thông thường tham gia chương trình khuyến mãi và trở thành VIP của Binance thông qua Chương trình nhà đầu tư VIP dành cho người dùng Dual Investment sẽ nhận được mỗi người một voucher token trị giá 500 USDT. Tổng cộng 100 người dùng sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng trên nguyên tắc đến trước, nhận trước
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện:
  • Tất cả người dùng phải hoàn tất xác minh tài khoản thì mới nhận được phần thưởng.
  • Vui lòng truy cập Binance Institutional để kiểm tra cấp VIP hiện tại của bạn.
  • Chỉ những người dùng tham gia chương trình khuyến mãi mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  • Tất cả phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ trước ngày 29/03/2023. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher token của họ qua mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
  • Thời hạn đổi voucher được ấn định là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
  • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 
  • Binance có toàn quyền quyết định việc xác định và/hoặc sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Hoạt động này, các điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng cũng như thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả Người tham gia đều chịu sự ràng buộc của các sửa đổi này.
  • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình có tại đây.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
22/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình, Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Bạn nên nắm giữ tiền mã hóa của mình và có thể nhận được yêu cầu giao dịch ở mức giá thấp hơn giá thị trường vào Ngày thanh toán. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.