Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance sẽ niêm yết Arbitrum (ARB)

Binance sẽ niêm yết Arbitrum (ARB)

2023-03-20 11:22
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ niêm yết Arbitrum (ARB) và dự kiến mở giao dịch cho các cặp giao dịch giao ngay này vào lúc 00:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam)
  • Các cặp giao dịch giao ngay mới: ARB/BTC, ARB/USDT
  • Người dùng có thể bắt đầu nạp ARB để chuẩn bị giao dịch sau khi xác nhận quyền sở hữu token chính thức có hiệu lực ở chiều cao khối Ethereum số 16.890.400, ước tính vào khoảng 19:30 ngày 23/03/2023 (Giờ Việt Nam)
  • Tính năng rút ARB dự kiến sẽ được mở vào lúc 00:00 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam)
  • Phí niêm yết ARB: 0 BNB
Lưu ý: Thời gian mở rút chỉ là thời gian tham khảo cho người dùng. Người dùng có thể xem trang thái rút thực tế trên trang rút tiền.
Ngoài ra, Binance sẽ thêm ARB làm tài sản có thể vay mới với cặp ký quỹ mới này trên Isolated Margin trong vòng 48 giờ kể từ 00:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam):
  • Cặp Isolated Margin mới: ARB/USDT
Vui lòng xem Dữ liệu Ký quỹ để biết danh sách những tài sản có thể ký quỹ mới nhất và thông tin khác về các hạn mức và tỷ giá cụ thể.
Arbitrum (ARB) là gì?
Arbitrum là một dự án giải pháp mở rộng lớp 2 cho Ethereum, có thể hỗ trợ các ứng dụng Ethereum. Dự án này sử dụng công nghệ optimistic rollup để nhóm các đợt giao dịch nhằm tiết kiệm phí gas. ARB là token quản trị gốc của Arbitrum.
Thông tin chi tiết:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
20/03/2023
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.