Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance sẽ hủy niêm yết nhiều Quyền chọn hàng ngày kiểu Mỹ

Binance sẽ hủy niêm yết nhiều Quyền chọn hàng ngày kiểu Mỹ

2022-11-22 12:47
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hủy niêm yết Quyền chọn hàng ngày kiểu Mỹ với thời hạn đáo hạn 4 giờ, nửa ngày và 1 ngày vào lúc 14:00 ngày 25/11/2022 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: 
  • Việc giao dịch với thời hạn đáo hạn 4 giờ, nửa ngày và 1 ngày sẽ bị tạm ngưng vào 14:00 ngày 24/11/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Người dùng sẽ không thể kéo dài thời gian hết hạn của tất cả các Quyền chọn hàng ngày kiểu Mỹ từ 14:00 ngày 24/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 14:00 ngày 25/11/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Thời hạn đáo hạn 4 giờ, nửa ngày và 1 ngày đối với Quyền chọn hàng ngày kiểu Mỹ chỉ khả dụng trên Ứng dụng Binance > Hợp đồng tương lai > Quyền chọn > Hàng ngày. 
  • Thông báo này không liên quan đến bất kỳ Quyền chọn kiểu Châu Âu nào hoặc bất kỳ Quyền chọn hàng ngày kiểu Mỹ nào khác có thời hạn hết hạn khác với những thời hạn được đề cập trong thông báo này. 
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
22/11/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Quyền chọn chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.