Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance sẽ hủy niêm yết HNT và WABI vào ngày 24/03/2023

Binance sẽ hủy niêm yết HNT và WABI vào ngày 24/03/2023

2023-03-20 02:46
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Tại Binance, chúng tôi sẽ định kỳ đánh giá mỗi tài sản kỹ thuật số được niêm yết để đảm bảo tài sản đó liên tục đáp ứng tiêu chuẩn cao mà chúng tôi kỳ vọng. Khi một đồng tiền mã hoá hay token không còn đáp ứng được tiêu chuẩn này hoặc thị trường thay đổi, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá kỹ càng hơn và có khả năng sẽ hủy niêm yết tài sản đó. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ bảo vệ người dùng một cách tốt nhất.
Khi tiến hành đánh giá, chúng tôi sẽ xem xét một loạt tiêu chí. Sau đây là các yếu tố để chúng tôi quyết định xem liệu có nên hủy niêm yết một tài sản hay không:
 • Cam kết của đội ngũ dành cho dự án
 • Mức độ và chất lượng của hoạt động phát triển
 • Khối lượng giao dịch và thanh khoản
 • Tính ổn định và an toàn của mạng lưới trước các đợt tấn công
 • Tính ổn định của mạng lưới/hợp đồng thông minh
 • Mức độ thông tin liên hệ với cộng đồng
 • Khả năng phản hồi với các yêu cầu thẩm định định kỳ của chúng tôi
 • Bằng chứng về hành vi gian lận/phi đạo đức hoặc thiếu trách nhiệm.
 • Đóng góp cho việc xây dựng hệ sinh thái tiền mã hóa lành mạnh và bền vững
Dựa trên các đánh giá mới nhất, chúng tôi đã quyết định hủy niêm yết và ngừng tất cả các cặp giao dịch của những token sau kể từ 10:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam):
 • Helium (HNT)
 • Tael (WABI)
Lưu ý:
 • Cặp giao dịch bị hủy niêm yết là: HNT/BUSD, WABI/BTC
 • Tất cả các lệnh của mỗi cặp giao dịch tương ứng sẽ tự động bị gỡ bỏ sau thời điểm ngừng giao dịch.
 • Để xem tài sản của bạn sau khi ngừng giao dịch, hãy đảm bảo bạn không chọn "Ẩn tài sản nhỏ" ở trang Quỹ tiền của bạn.
 • Vào lúc 10:00 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam), hoạt động nạp token HNT sẽ bị tạm ngưng. Giao dịch nạp các token HNT sau 10:00 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam) sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn và việc khôi phục sẽ không được hỗ trợ.
 • Binance sẽ hỗ trợ hoán đổi hợp đồng Helium (HNT) trên mạng Solana (SOL), với mốc thời gian sau:
  • Vào lúc 10:00 ngày 17/04/2023 (Giờ Việt Nam), hoạt động rút token HNT sẽ bị tạm ngưng.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ HNT trong tài khoản Binance.
  • Địa chỉ hợp đồng thông minh HNT (SOL): hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux
  • Hoạt động rút token HNT sẽ được mở lại vào 10:00 ngày 21/04/2023 (Giờ Việt Nam) và sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến 10:00 ngày 24/06/2023 (Giờ Việt Nam).
 • Hoạt động nạp token WABI trên sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn sau 10:00 ngày 25/03/2023 (Giờ Việt Nam).
 • Hoạt động rút WABI từ Binance sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến 10:00 ngày 24/06/2023 (Giờ Việt Nam).
 • Binance Simple Earn sẽ hủy niêm yết (các) token được đề cập ở trên vào lúc 13:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng có thể chọn đổi trước các Sản phẩm linh hoạt và Sản phẩm cố định của họ. Nếu không, các Sản phẩm linh hoạt và Sản phẩm cố định này sẽ tự động được đổi vào thời điểm nói trên và chuyển vào Ví Spot của người dùng.
 • Vay tiền mã hoá sẽ hủy niêm yết và thanh lý (các) token được đề cập ở trên trong vai trò tài sản có thể vay và tài sản đảm bảo vào lúc 10:00 ngày 22/03/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên quản lý tài sản của họ trước thời điểm đó để tránh mọi sự bất tiện.
 • Khoản vay VIP sẽ hủy niêm yết và thanh lý (các) token được đề cập ở trên trong vai trò các tài sản có thể vay và tài sản đảm bảo vào lúc 10:00 ngày 22/03/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên quản lý tài sản của họ trước thời điểm đó để tránh mọi sự bất tiện.
 • Thẻ quà tặng Binance sẽ hủy niêm yết (các) token được đề cập ở trên vào lúc 10:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên quản lý thẻ quà tặng liên quan tới (các) token này của họ trước thời điểm đó để tránh mọi sự bất tiện.
 • Binance Pay sẽ hủy niêm yết (các) token này vào lúc 10:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam).
 • Binance sẽ chấm dứt dịch vụ giao dịch chiến lược (nếu có) với các cặp giao dịch giao ngay nói trên vào lúc 10:00 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên cập nhật và/hoặc hủy các chiến lược giao dịch của họ trước thời điểm ngưng dịch vụ giao dịch chiến lược để tránh mọi tổn thất có thể xảy ra.
 • Binance Futures sẽ đóng tất cả các vị thế và tiến hành thanh toán tự động đối với các Hợp đồng vĩnh cửu HNTUSDT USDⓈ-M vào lúc 16:00 ngày 20/03/2023 (Giờ Việt Nam). Hợp đồng sẽ bị hủy niêm yết sau khi hoàn tất thanh toán. Người dùng không được phép mở các vị thế mới cho hợp đồng nói trên bắt đầu từ 15:00 ngày 20/03/2023 (Giờ Việt Nam).
  • Để bảo vệ khách hàng và ngăn ngừa rủi ro tiềm tàng khi điều kiện thị trường biến động mạnh, Binance Futures có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với Hợp đồng vĩnh cửu HNTUSDT USDⓈ-M mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì trong mỗi cấp độ ký quỹ, cập nhật Funding Rate, bao gồm lãi suất, phí premium và giới hạn Funding Rate, thay đổi tài sản kỹ thuật số cấu thành chỉ số giá và sử dụng cơ chế Bảo vệ giá gần nhất để cập nhật Giá đánh dấu.
  • Binance Futures sẽ điều chỉnh các mức đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng vĩnh cửu HNTUSDT USDⓈ-M vào lúc 16:00 ngày 17/03/2023 (Giờ Việt Nam) theo bảng bên dưới. Các vị thế đã mở trước đợt cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Cập nhật cấp đòn bẩy và mức ký quỹ:
 • HNTUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy
Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
21 - 25x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,00%
9 - 10x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,00%
11 - 20x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
7 - 8x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
6 - 10x
25,000 < Vị thế ≤ 300,000
5,00%
6x
25,000 < Vị thế ≤ 300,000
5,00%
5x
300.000 < Vị thế ≤ 800.000
10,00%
5x
300.000 < Vị thế ≤ 800.000
10,00%
3 - 4x
800.000 < Vị thế ≤ 1.000.000
12,50%
3 - 4x
800.000 < Vị thế ≤ 1.000.000
12,50%
2x
1.000.000 < Vị thế ≤ 3.000.000
25,00%
2x
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
25,00%
1x
3.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
50,00%
1x
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn khi chúng tôi đang tiếp tục xây dựng hệ sinh thái tiền mã hóa theo cách thúc đẩy tính minh bạch và tăng trưởng bền vững.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản sử dụngcảnh báo rủi ro của chúng tôi.