Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance sẽ hủy niêm yết các cặp ký quỹ SRM và RAY và các sản phẩm Earn của Binance

Binance sẽ hủy niêm yết các cặp ký quỹ SRM và RAY và các sản phẩm Earn của Binance

2022-11-18 02:33
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hủy niêm yết và ngừng các cặp giao dịch ký quỹ sau từ 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam):
Các cặp Cross Margin: SRM/BTC, SRM/BUSD, SRM/USDT, RAY/BUSD, RAY/USDT
Các cặp Isolated Margin: SRM/BTC, SRM/BUSD, SRM/USDT, RAY/BUSD, RAY/USDT
Binance Simple Earn sẽ xóa SRM khỏi Sản phẩm Linh hoạt, RAY khỏi Sản phẩm Linh hoạt và Sản phẩm Cố định vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Binance Liquid Swap sẽ hủy niêm yết bể thanh khoản RAY/USDTRAY/BNB vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam). Số tiền người dùng gửi vào bể thanh khoản RAY nêu trên sẽ được tự động rút vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam)
Đầu tư tự động Binance sẽ hủy niêm yết RAY vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam). Người dùng có RAY trong Gói token đơn sẽ bị tạm dừng gói và không thể chỉnh sửa gói. Gói danh mục đầu tư có chứa RAY sẽ bị xóa RAY trong gói và gói sẽ tiếp tục hoạt động. 
Xin lưu ý: 
  • Vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng trên SRM và RAY, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp Cross Margin/Isolated Margin. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp Cross Margin/Isolated Margin liên quan. Người dùng nên đóng vị thế trước khi chức năng giao dịch ký quỹ bị ngừng để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.
  • Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các token được đề cập ở trên ra khỏi Ví Margin tới Ví Giao ngay và nạp tiền vào số dư ký quỹ, nếu cần trước 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên giám sát chặt chẽ Tỷ lệ ký quỹ duy trì hợp nhất (Uni-MMR) để tránh khả năng thanh lý do việc gỡ bỏ các token được đề cập ở trên khỏi Ví Ký quỹ.
  • Các Sản phẩm Linh hoạt Simple Earn của Binance được đề cập ở trên sẽ được tự động đổi và hoàn trả vào Ví Giao ngay của người dùng vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam). Sản phẩm Cố định sẽ được hệ thống quy đổi vào lúc 10:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam) và phần thưởng khi đáo hạn sẽ được phân bổ vào Ví Giao ngay của người dùng cùng với số tiền gốc. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/11/2022
 
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.