Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork Horizen (ZEN)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork Horizen (ZEN)

2023-06-06 11:29
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork Horizen (ZEN).
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork Horizen (ZEN) sẽ diễn ra ở chiều cao khối Horizen số 1.363.115 hoặc khoảng 20:00 ngày 07/06/2023 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp và rút ZEN sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 19:00 ngày 07/06/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch ZEN sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork Horizen (ZEN) sẽ diễn ra ở chiều cao khối Horizon 1.363.115. Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ ZEN trong tài khoản Binance.
  • Việc nâng cấp mạng lưới và hard fork Horizen (ZEN) sẽ không tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền ZEN một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định, và sẽ thông báo trước cho người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
06/06/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và chịu nhiều biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số dự đoán đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được xem là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.