Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork cho BNB Smart Chain (BEP20)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork cho BNB Smart Chain (BEP20)

2023-06-02 03:52
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork cho BNB Smart Chain (BEP20).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork BNB Smart Chain (BEP20) sẽ diễn ra tại chiều cao khối BNB Smart Chain số 29.020.050, hoặc vào khoảng 05:00 ngày 12/06/2023 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp và rút tiền trên BNB Smart Chain (BEP20) sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 04:30 ngày 12/06/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Việc giao dịch các token hiện có trên BNB Smart Chain (BEP20) sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork BNB Smart Chain (BEP20) sẽ diễn ra tại chiều cao khối BNB Smart Chain số 29.020.050. Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Binance sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến người dùng.
  • Việc nâng cấp mạng lưới và hard fork BNB Smart Chain (BEP20) sẽ không tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền trên BNB Smart Chain (BEP20) một khi mạng lưới sau khi nâng cấp đã được xác nhận hoạt động ổn định và sẽ không thông báo thêm cho người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/06/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.