Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Theta (THETA)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Theta (THETA)

2022-09-28 03:30
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Theta (THETA).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Theta (THETA) sẽ diễn ra tại chiều cao khối mạng lưới Theta số 17.285.755 hoặc tương đương vào 09:00 ngày 29/09/2022 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp và rút tiền của THETA sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 08:00 ngày 29/09/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch THETA sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork của Theta (THETA) sẽ diễn ra tại chiều cao khối mạng lưới Theta số 17.285.755. Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ THETA trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới và hard fork này của Theta (THETA) sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền THETA khi nhận thấy mạng lưới sau nâng cấp đã ổn định và sẽ thông báo trước cho người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
27/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.