Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Injective (INJ)

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Injective (INJ)

2023-03-20 02:46
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ việc nâng cấp mạng lưới và hard fork của Injective (INJ).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Injective (INJ) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Injective số 28.864.000 hoặc tương đương vào lúc 22:00 ngày 17/03/2023 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút INJ sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 21:00 ngày 17/03/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch INJ sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Injective (INJ) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Injective số 28.864.000. Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Binance sẽ xử lý tất cả yêu cầu kỹ thuật có liên quan thay cho những người dùng đang nắm giữ INJ trong tài khoản Binance.
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork của Injective (INJ) sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút INJ khi cho rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.