Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW)

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW)

2021-10-07 01:17
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Flow (FLOW) sẽ diễn ra vào khoảng 22:00 ngày 06/10/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút FLOW sẽ bị tạm ngưng kể từ 21:00 ngày 06/10/2021 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới & hard fork sẽ Flow (FLOW) sẽ được thực hiện vào khoảng 22:00 ngày 06/10/2021 (Giờ VN). Thời gian ước tính chỉ mang tính chất tham khảo cho người dùng và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian trên block. 
  • Hoạt động giao dịch FLOW sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ FLOW trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork Flow (FLOW) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền FLOW sau khi chúng tôi cho rằng mạng được nâng cấp đã ổn định, và chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng việc này bằng một thông báo khác.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
06/10/2021
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.