Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Cardano (ADA)

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Cardano (ADA)

2023-02-02 03:09
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Cardano (ADA).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Cardano (ADA) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Cardano số 8.403.208 hoặc tương đương vào lúc 04:44 ngày 15/02/2023 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút tiền của ADA sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 03:44 ngày 15/02/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch ADA sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Cardano (ADA) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Cardano số 8.403.208. Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ ADA trong tài khoản Binance.
  • Quá trình nâng cấp mạng và hard fork Cardano (ADA) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại hoạt động nạp và rút tiền ADA khi nhận định rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.