Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Avalanche (AVAX), Tezos (XTZ) và THETA (THETA)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Avalanche (AVAX), Tezos (XTZ) và THETA (THETA)

2021-11-30 10:26
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Avalanche (AVAX) Tezos (XTZ) và THETA (THETA).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới Avalanche (AVAX) sẽ diễn ra vào khoảng 01:00 ngày 03/12/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút token AVAX sẽ tạm ngưng kể từ 00:00 ngày 03/12/2021 (Giờ Việt Nam).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới Tezos (XTZ) sẽ diễn ra tại block Tezos số 1.916.929 hoặc tương đương vào khoảng 23:20 ngày 03/12/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút token XTZ sẽ tạm ngưng kể từ 22:20 ngày 03/12/2021 (Giờ Việt Nam) .
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của THETA (THETA) sẽ diễn ra tại block THETA số 13.123.789 hoặc tương đương vào lúc 08:00 05/12/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút tiền trên THETA sẽ bị tạm ngưng kể từ 07:00 05/12/2021 (Giờ Việt nam).
Lưu ý:
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới Avalanche (AVAX) sẽ diễn ra vào khoảng 01:00 ngày 03/12/2021 (Giờ Việt Nam). Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới Tezos (XTZ) sẽ diễn ra tại block Tezos số 1.916.929 hoặc tương đương vào khoảng 23:20 ngày 03/12/2021 (Giờ Việt Nam). Đây chỉ là thời gian dự kiến để người dùng tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế của quá trình thực hiện. 
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của THETA (THETA) sẽ diễn ra tại block THETA số 13.123.789 hoặc tương đương vào lúc 08:00 05/12/2021 (Giờ Việt Nam). Đây chỉ là thời gian dự kiến để người dùng tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế của quá trình thực hiện.
  • Hoạt động giao dịch AVAX, XTZ và THETA sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Binance sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ AVAX, XTZ và THETA trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork cho Avalanche (AVAX), Tezos (XTZ) và THETA (THETA) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại hoạt động nạp và rút AVAX, XTZ và THETA khi cho rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.