Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD) và WAX (WAXP)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD) và WAX (WAXP)

2023-03-24 06:27
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD) và WAX (WAXP).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới của MultiversX (EGLD) sẽ diễn ra tại Epoch 970 hoặc tương đương vào 22:35 ngày 27/03/2023 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp và rút EGLD sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 21:35 ngày 27/03/2022 (Giờ Việt Nam).
  • Việc nâng cấp mạng lưới WAX (WAXP) sẽ diễn ra tại chiều cao khối WAX số 236.944.197 hoặc vào khoảng 01:00 ngày 28/03/2023 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút WAXP sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 00:00 ngày 28/03/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch EGLD và WAXP sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp mạng lưới.
  • Trong khi việc nâng cấp mạng MultiversX (EGLD) sẽ diễn ra tại kỷ nguyên 970, thì quá trình nâng cấp mạng WAX (WAXP) sẽ diễn ra tại chiều cao khối WAX số 236.944.197. Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ WAXP và EGLD trong tài khoản Binance.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút dành cho WAXP và EGLD một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới đã ổn định sau khi nâng cấp, và sẽ không thông báo thêm cho người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo thông báo sau: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.