Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD)

2023-06-08 05:04

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD).

  • Quá trình nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD) sẽ diễn ra ở MultiversX epoch 1.043 hoặc khoảng lúc 22:47 ngày 08/06/2023 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp và rút EGLD sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 22:00 ngày 08/06/2022 (Giờ Việt Nam).

Lưu ý:

  • Hoạt động giao dịch EGLD sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp mạng lưới.

  • Quá trình nâng cấp mạng lưới MultiversX (EGLD) sẽ diễn ra ở MultiversX epoch 1.043. Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo.

  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ EGLD trong tài khoản Binance.

  • Chúng tôi sẽ mở lại chức năng nạp và rút EGLD nếu thấy mạng lưới được nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo đến người dùng.

  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo thông báo sau: 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

07/06/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và chịu nhiều biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số dự đoán đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được xem là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.