Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới Elrond (EGLD)

2022-10-01 10:07
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Elrond (EGLD).
  • Nâng cấp mạng Elrond (EGLD) sẽ diễn ra vào epoch 795 hoặc khoảng lúc 23:15 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp và rút EGLD sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 21:15 ngày 03/10/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch EGLD sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp mạng lưới.
  • Nâng cấp mạng Elrond (EGLD) sẽ diễn ra vào epoch 795. Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ EGLD trong tài khoản Binance.
  • Chúng tôi sẽ mở lại chức năng nạp và rút EGLD nếu thấy mạng lưới được nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo đến người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
30/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.