Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Cosmos (ATOM)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Cosmos (ATOM)

2023-03-15 01:52
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Cosmos (ATOM).
  • Việc nâng cấp mạng lưới Cosmos (ATOM) sẽ diễn ra tại khoảng chiều cao khối Cosmos số 14.470.501, hoặc vào khoảng 14:55 ngày 15/03/2023 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút ATOM sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 13:55 ngày 15/03/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch ATOM sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp mạng.
  • Việc nâng cấp mạng lưới Cosmos (ATOM) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Cosmos số 14.470.501. Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ ATOM trong tài khoản Binance.
  • Chúng tôi sẽ mở lại hoạt động nạp và rút tiền với ATOM khi nhận định rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
14/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.