Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp Hợp đồng Thông minh của (ADX) & Ocean Protocol (OCEAN)

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp Hợp đồng Thông minh của (ADX) & Ocean Protocol (OCEAN)

2020-08-20 09:32
Xin chào các Binancian,
Binance sẽ hỗ trợ các đợt nâng cấp hợp đồng thông minh của Adex (ADX) và Ocean Protocol (OCEAN) theo lịch trình sau:
● Hoạt động nạp và rút ADX sẽ bị tạm ngưng từ 07:00 AM ngày 21/08/2020 (giờ Việt Nam), tại thời điểm đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp. ADX nạp sau thời điểm trên sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn. Địa chỉ hợp đồng thông minh mới là: 0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3.
● Hoạt động nạp và rút OCEAN sẽ bị tạm ngưng từ 09:00 PM ngày 21/08/2020 (giờ Việt Nam), tại thời điểm đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp. OCEAN nạp sau thời điểm trên sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn. Để biết địa chỉ hợp đồng thông minh mới của OCEAN, vui lòng tham khảo thông tin cung cấp bởi đội ngũ dự án khi hợp đồng thông minh mới đã được triển khai.
Lưu ý:
● Hãy đảm bảo bạn dành ra đủ thời gian để khoản nạp của bạn được xử lý đầy đủ trước những thời điểm trên. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng Binance.
● Một khi nâng cấp hợp đồng thông minh được hoàn tất, chúng tôi sẽ nối lại chức năng nạp và rút cho ADX và OCEAN. Sẽ không có thông báo riêng biệt nào thêm.
● Để biết thêm thông tin về hai đợt nâng cấp, vui lòng tham khảo thông báo chính thức của ADX OCEAN.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
20/08/2020
Sử dụng ứng dụng giao dịch tiền mã hoá trên điện thoại của Binance:
Kết nối với chúng tôi: