Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Syscoin (SYS)

Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Syscoin (SYS)

2023-03-22 09:53
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ hoạt động nâng cấp mạng lưới Syscoin (SYS).
  • Việc nâng cấp mạng lưới Syscoin (SYS) sẽ diễn ra tạichiều cao khối Syscoin số 1.586.000 hoặc vào khoảng 05:07 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút SYS sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 04:07 ngày 24/03/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch SYS sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp mạng lưới.
  • Việc nâng cấp mạng lưới Syscoin (SYS) sẽ diễn ra tạichiều cao khối Syscoin số 1.586.000. Thời gian ước tính chỉ để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ SYS trong tài khoản Binance.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền SYS một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định, và sẽ thông báo trước cho người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết sau:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
22/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.