Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Airdrop
Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop Sologenic (SOLO) cho người dùng nắm giữ XRP (XRP)

Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop Sologenic (SOLO) cho người dùng nắm giữ XRP (XRP)

2021-12-23 08:16
Thân gửi người dùng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Sologenic (SOLO) tới người dùng nắm giữ XRP (XRP). Binance sẽ chụp số dư index đầu tiên được xác thực vào sổ cái XRP với dấu thời gian trước hoặc vào lúc 03:00 AM ngày 25/12/2021 (giờ Việt Nam). Lượng SOLO được airdrop cho người dùng đủ điều kiện sẽ được tính bởi công thức dưới đây:
Số tiền nhận được = Số lượng XRP sở hữu tại thời điểm chụp nhanh / Tổng số XRP do Binance nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh * Tổng số SOLO mà Binance nhận được trong đợt Airdrop
Lưu ý:
  • Số dư XRP được chụp bao gồm số dư XRP hiển thị trong ví Spot, tài khoản Margin, Savings, và ví Futures ký quỹ bằng Coin, trừ ví Futures ký quỹ USDT. Những khoản thanh toán lãi XRP chưa được phân bổ sẽ không được tính vào đợt nhận airdrop. 
  • Xin lưu ý rằng trong trường hợp giá biến động mạnh hoặc sai lệch so với chỉ số giá, Binance Futures sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh mức ký quỹ gồm giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì trong mỗi cấp, cập nhật tỷ lệ tài trợ bao gồm lãi suất, phí bảo hiểm và tỷ lệ tài trợ giới hạn, thay đổi các yếu tố cấu thành chỉ số giá và sử dụng cơ chế Được Bảo vệ Giá Cuối cùng để cập nhật Giá Đánh dấu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chỉ số giá .
  • XRP được vay từ Ký quỹ hoặc Khoản vay tiền mã hóa, hoặc XRP được chuyển đến ví Spot từ các tài khoản này, sẽ không đủ điều kiện cho đợt airdrop. Xin lưu ý rằng lãi suất ký quỹ XRP có thể được điều chỉnh theo thị trường. Để biết danh sách các tài sản có thể ký quỹ được cập nhật mới nhất và thông tin thêm về các giới hạn và tỷ lệ cụ thể, vui lòng tham khảo Dữ liệu Ký quỹ .
  • Các số dư XRP dưới 100 XRP (bao gồm cả đang đặt lệnh) sẽ không đủ điều kiện để nhận airdrop.
  • Binance sẽ phân bổ token SOLO sau khi dự án hoàn thành việc phân phối token SOLO cho chủ sở hữu XRP. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo khác sau khi quá trình phân bổ đã hoàn tất. 
  • Đối với việc giao dịch và niêm yết SOLO trên Binance, SOLO sẽ phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe của Binance giống như tất cả các đồng coin/token khác. Việc được hỗ trợ airdrop không đảm bảo SOLO sẽ được niêm yết trên Binance. Binance không đảm bảo bất kỳ lượt niêm yết nào theo chính sách nội bộ của mình. 
  • Các cá nhân, tổ chức ở Hoa Kỳ và ở những quốc gia bị cấm vận không đủ điều kiện để nhận airdrop này. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Binance.
Để biết thêm thông tin về cách token SOLO sẽ được airdrop cho người dùng nắm giữ XRP, vui lòng tham khảo: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/12/2021
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật vào ngày 22/12 2021 để bổ sung các lưu ý đặc biệt về hợp đồng tương lai và ký quỹ .
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.