Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ đợt nâng cấp Shapella của mạng lưới Ethereum (ETH)

Binance sẽ hỗ trợ đợt nâng cấp Shapella của mạng lưới Ethereum (ETH)

2023-03-30 01:38
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ đợt nâng cấp Shapella của mạng lưới Ethereum (ETH).
  • Quá trình nâng cấp Shapella của mạng lưới Ethereum (ETH) sẽ diễn ra vào kỷ nguyên 194.048 hoặc vào khoảng 05:27 ngày 13/04/2023 (Giờ Việt Nam). Chức năng nạp, rút ETH, OP, ARB và token ERC-20 thông qua mạng lưới Ethereum (ETH), Optimism (OP) và Arbitrum (ARB) sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 05:20 ngày 13/04/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Sau đợt nâng cấp Shapella, Binance sẽ tăng số lượng tiền nạp mở khóa tối thiểu trên mạng lưới Ethereum (ETH) từ 12 khối hiện tại lên 64 khối.
  • Hoạt động giao dịch ETH, OP, ARB và các token ERC-20 sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Đợt nâng cấp mạng lưới Ethereum (ETH) sẽ diễn ra vào epoch 194.048. Thời gian dự kiến chỉ để người dùng tham khảo.
  • Binance sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan cho tất cả người dùng nắm giữ ETH, OP, ARB và các token ERC-20 trong tài khoản Binance của họ.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền đối với các token bị ảnh hưởng trên mạng Ethereum (ETH), Optimism (OP) và Arbitrum (ARB) một khi chúng tôi xác nhận rằng mạng Ethereum (ETH) được nâng cấp đã ổn định và chúng tôi sẽ không thông báo thêm cho người dùng.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo thông báo sau: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/3/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 29/03/2023 để làm rõ rằng các tính năng nạp và rút tiền thông qua các mạng Optimism (OP) và Arbitrum (ARB) cũng sẽ bị tạm ngưng khoảng từ 05:20 ngày 13/04/2023 (Giờ Việt Nam). 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.