Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Binance P2P March2Win: Thực hiện các giao dịch mua định kỳ để chia sẻ 33 BNB dưới dạng các phần thưởng voucher token

Binance P2P March2Win: Thực hiện các giao dịch mua định kỳ để chia sẻ 33 BNB dưới dạng các phần thưởng voucher token

2023-03-15 10:12
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Nhắc nhở: Nhấp vào nút [Tham gia ngay] trên trang hoạt động để đủ điều kiện nhận phần thưởng
Binance P2P rất vui mừng được giới thiệu thử thách “Mua định kỳ” mới dành cho tất cả người dùng Binance đủ điều kiện. Trong Thời gian diễn ra chương trình, tất cả người dùng thực hiện ít nhất năm lệnh mua thành công trên Binance P2P với tư cách là taker sẽ có cơ hội nhận được tới 1 BNB dưới dạng voucher token.
Kiếm phần thưởng nhiều lần khi mua tiền mã hóa trên Binance P2P!
Thời gian diễn ra chương trình: 15:00 ngày 14/03/2023 (Giờ Việt Nam) - 15:00 ngày 13/04/2023 (Giờ Việt Nam)
Trong Thời gian diễn ra chương trình, tất cả taker thực hiện ít nhất năm giao dịch mua thành công với mỗi giao dịch trị giá tương đương với ít nhất 50 USD trên Binance P2P sẽ nhận được phần thưởng.
Phân phối giải thưởng như sau:
Cấp
Tổng số lần mua P2P đủ điều kiện trong thời gian diễn ra chương trình
Lựa chọn người chiến thắng
Phần thưởng (bằng voucher token)
1
Ít nhất mười giao dịch mua
Ba người dùng hàng đầu được xếp hạng theo tổng khối lượng mua đủ điều kiện của họ trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình
1 BNB mỗi người
2
Ít nhất năm đến chín giao dịch mua
200 người dùng hàng đầu được xếp hạng theo tổng khối lượng mua đủ điều kiện của họ trên Binance P2P trong Thời gian khuyến mãi

Tất cả người dùng đủ điều kiện chia sẻ tổng giải thưởng 30 BNB
Cách tính phần thưởng
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện trong số 200 người dùng hàng đầu trong cấp này = (Tổng khối lượng mua đủ điều kiện của người dùng trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình / Tổng khối lượng mua đủ điều kiện của 200 người dùng hàng đầu trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình) * 30 BNB dưới dạng voucher token.
Lưu ý: Phần thưởng của mỗi người dùng được giới hạn ở mức 0,3 BNB dưới dạng voucher token.

Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng hoàn thành xác minh tài khoản trước khi chương trình kết thúc mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Ưu đãi chỉ dành cho những người dùng đã được xác minh và nhấp vào [Đăng ký ngay] trên trang hoạt động trong thời gian ưu đãi.
 • Các điều khoản và điều kiện của Binance đối với chương trình giải thưởng sẽ được áp dụng cho Chương trình ưu đãi này.
 • Các Chương trình ưu đãi này áp dụng cho tất cả đồng tiền pháp định được hỗ trợ trên nền tảng Binance P2P.
 • Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho taker.
 • Taker: Khi bạn đặt lệnh trên Binance P2P và lệnh này được thực hiện ngay trước khi ghi vào sổ lệnh, bạn là một taker. Các giao dịch này đang "lấy đi" khối lượng giao dịch khỏi sổ lệnh và do đó là các giao dịch của taker.
 • Mỗi người dùng có thể đủ điều kiện nhận tối đa một phần thưởng từ Chương trình này. Nếu người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng theo Cấp 1, thì người dùng đó sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào theo Cấp 2.
 • Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa hàng ngày lúc 06:59:59 (Giờ Việt Nam) của tỷ giá hối đoái đồng nội tệ sang USD để tính toán các yêu cầu về khối lượng mua của người dùng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 3 tuần sau khi Chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Tất cả voucher được phân bổ sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần sau khi phân bổ. Người dùng hợp lệ phải nhận voucher trước ngày hết hạn.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số mà bạn mua hoặc bán trên nền tảng Binance P2P, theo đó, giá trị có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm và sau khi hoàn tất giao dịch. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Nền tảng Binance P2P cung cấp một kênh giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa các người dùng với nhau và hỗ trợ giao dịch bằng cách mở khóa tài sản kỹ thuật số sau khi cả hai bên xác nhận việc trao đổi tiền pháp định ngoài đời thực. Số tiền giao dịch, giá và điều kiện của mỗi quảng cáo do người dùng đăng quảng cáo đó đặt ra. Tất cả giao dịch thanh toán sẽ không thay đổi được một khi đã hoàn tất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Binance không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.