Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Options sẽ ra mắt thêm Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT

Binance Options sẽ ra mắt thêm Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT

2023-05-12 09:57
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Options sẽ ra mắt thêm Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT vào lúc 15:00 ngày 15/05/2023 (Giờ Việt Nam).  
Lưu ý: 
  • Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT là các hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu.
  • Binance sẽ ra mắt Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT T+3 vào lúc 15:00 ngày 15/05/2023 (Giờ Việt Nam). Sau đó, Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT T+3 sẽ được niêm yết hàng ngày vào lúc 15:00 (Giờ Việt Nam).
  • Xin lưu ý rằng sẽ không có niêm yết Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT T+3 mới nếu niêm yết này trùng với ngày hết hạn của hợp đồng Quyền chọn hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý BTCUSDT và ETHUSDT khác vào ngày hôm đó.
  • Quyền chọn hàng ngày BTCUSDT và ETHUSDT sẽ có vòng đời giao dịch là ba ngày và hết hạn vào lúc 15:00 (Giờ Việt Nam). 
  • Vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật của hợp đồng Quyền chọn Binance để biết thêm chi tiết. 
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/5/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Quyền chọn chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.