Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Options sẽ ra mắt Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT

Binance Options sẽ ra mắt Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT

2023-03-22 09:52
* Cập nhật: Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 18/05/2023 để phản ánh rằng Binance sẽ ra mắt Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT vào lúc 15:00 ngày 19/05/2023 (Giờ Việt Nam). Việc niêm yết trước đó đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Options sẽ ra mắt Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT vào lúc 15:00 ngày 19/05/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý: 
  • Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT là hợp đồng Quyền chọn kiểu Châu Âu. 
  • Các hợp đồng Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT mới sẽ được niêm yết vào lúc 15:00 thứ Năm hàng tuần (Giờ Việt Nam).
  • Để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật của hợp đồng, vui lòng tham chiếu Thông số kỹ thuật hợp đồng Quyền chọn của Binance.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
22/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 18/05/2023 để phản ánh rằng Binance sẽ ra mắt Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT vào lúc 15:00 ngày 19/05/2023 (Giờ Việt Nam). Thông báo đã được cập nhật trước đó vào ngày 22/03/2023 để trì hoãn việc ra mắt Quyền chọn hàng tuần XRPUSDT cho đến khi có thông báo mới.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Đặc biệt, giao dịch Quyền chọn chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.