Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Options sẽ niêm yết thêm Quyền chọn hàng quý BTCUSDT và ETHUSDT (30/3/2023)

Binance Options sẽ niêm yết thêm Quyền chọn hàng quý BTCUSDT và ETHUSDT (30/3/2023)

2023-03-29 10:24
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Options sẽ niêm yết thêm một Quyền chọn hàng quý BTCUSDT và ETHUSDT vào 15:00 ngày 30/3/2023 (Giờ Việt Nam), với ngày hết hạn là 29/12/2023.  
Lưu ý: 
  • Quyền chọn hàng quý BTCUSDT và ETHUSDT là các hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu.
  • Các hợp đồng quyền chọn hàng quý BTCUSDT và ETHUSDT mới sẽ được niêm yết vào thứ Năm cuối cùng của mỗi quý. 
  • Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không niêm yết Quyền chọn hàng quý mới nếu ngày hết hạn của niêm yết mới trùng với ngày hết hạn của hợp đồng Quyền chọn hằng tháng hiện có. Thay vào đó, hợp đồng Quyền chọn hằng tháng hiện tại sẽ được coi là hết hạn hàng quý. Vui lòng tham khảo Chi tiết hợp đồng Binance Options để biết thêm chi tiết. 
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/3/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Quyền chọn chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.