Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance NFT ra mắt Chương trình VIP NFT

Binance NFT ra mắt Chương trình VIP NFT

2023-05-30 03:07

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance NFT vui mừng thông báo sắp ra mắt Chương trình VIP NFT vào lúc 12:00 ngày 01/06/2023 (Giờ Việt Nam), mở rộng thêm các đặc quyền bổ sung cho tất cả người dùng NFT đủ điều kiện.

Chương trình này gồm hai chương trình phụ: Chương trình VIP dành cho nhà giao dịch NFT Chương trình VIP dành cho người nắm giữ NFT. Theo Chương trình VIP dành cho nhà giao dịch NFT, các nhà giao dịch NFT có thể tự động đủ điều kiện để nâng lên cấp VIP NFT bằng cách đáp ứng các yêu cầu về Khối lượng bán NFT trong 30 ngày và Khối lượng giao dịch NFT trong 30 ngày. Ngoài ra, người nắm giữ NFT có thể tự động đủ điều kiện để nâng lên cấp VIP NFT bằng cách đáp ứng yêu cầu về Giá trị nắm giữ tài sản NFT trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua trong Chương trình VIP dành cho người nắm giữ NFT. 

Các VIP NFT sẽ được hưởng mức phí giao dịch thấp hơn trên Thị trường NFT Binance, cũng như được nâng cấp VIP Binance lên cấp VIP 4, tùy thuộc vào cấp độ VIP NFT của họ . Điều này sẽ cho phép nhiều người dùng hơn tiếp cận với các đặc quyền chỉ dành cho VIP Binance, chẳng hạn như giảm phí giao dịch Spot và Futures, dịch vụ quản lý tài khoản chính và lời mời độc quyền tham gia các sự kiện của Binance.

Lưu ý: Chỉ những bộ sưu tập NFT đủ điều kiện mới được tính vào các yêu cầu trong Chương trình VIP NFT. Vui lòng tham khảo trang phí giao dịch để xem danh sách đầy đủ các bộ sưu tập NFT đủ điều kiện.

Yêu cầu của Chương trình VIP dành cho nhà giao dịch NFT:


Cấp độ VIP NFT

Yêu cầu để đủ điều kiện tham gia VIP dành cho nhà giao dịch NFT

Lợi ích của VIP dành cho nhà giao dịch NFT

Khối lượng bán NFT trong 30 ngày (tương đương USDT)

Và/Hoặc

Khối lượng giao dịch NFT trong 30 ngày (tương đương USDT)

Phí giao dịch trên

Thị trường Binance NFT

VIP 1

≥ 10.000

≥ 20.000

0,90%

VIP 1

VIP 2

≥ 50.000

≥ 100.000

0,80%

VIP 2

VIP 3

≥ 100.000

≥ 200,000

0,70%

VIP 3

VIP 4

≥ 180.000

≥ 360.000

0,60%

VIP 4

VIP 5

≥ 270.000

≥ 540.000

0.50%

VIP 6

≥ 360.000

≥ 720.000

0.40%

VIP 7

≥ 450.000 

≥ 900.000

0.30%

VIP 8

≥ 540.000 

≥ 1.080.000

0,20%

VIP 9

≥ 630.000

≥ 1.260.000

0,10%

Yêu cầu của Chương trình VIP dành cho người nắm giữ NFT: 


Cấp độ VIP NFT 

Yêu cầu để đủ điều kiện tham gia VIP dành cho người nắm giữ NFT

Quyền lợi VIP dành cho người nắm giữ NFT

Giá trị nắm giữ tài sản NFT trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua (tương đương USDT)

Phí giao dịch trên

Thị trường Binance NFT

VIP 1

≥ 100.000

0,90%

VIP 1

VIP 2

≥ 250.000

0,80%

VIP 2

VIP 3

≥ 500.000 

0,70%

VIP 3

VIP 4

≥ 1.000.000 

0,60%

VIP 4

Lưu ý: 

 • Người dùng đáp ứng các yêu cầu của chương trình phụ tương ứng sẽ được tự động nâng lên cấp VIP NFT tương ứng vào lúc 12:00 hàng ngày (Giờ Việt Nam). Người dùng không cần phải đăng ký chương trình.

 • Người dùng có thể tham khảo hồ sơ Binance NFT của họ để kiểm tra cấp độ VIP NFT hiện tại. Nếu người dùng đủ điều kiện tham gia nhiều chương trình VIP NFT phụ thì cấp độ VIP NFT cao nhất sẽ được áp dụng. 

 • Tất cả các VIP NFT cũng sẽ được nâng cấp độ VIP Binance lên đến VIP 4, tùy vào cấp độ VIP NFT gần nhất của họ vào lúc 12:00 hàng ngày (Giờ Việt Nam) theo bảng trên. Ngoài ra, người dùng VIP 1-9 Binance hiện tại sẽ có thể hưởng mức phí giao dịch thấp hơn trên Thị trường Binance NFT vì họ sẽ được khớp tự động với các bậc VIP NFT 1-9 trong Chương trình VIP NFT. 

  • Ví dụ: người dùng VIP 9 Binance và VIP 9 NFT sẽ hưởng cùng mức chiết khấu phí khi hoàn thành giao dịch tại Thị trường Binance NFT. Điều tương tự cũng áp dụng cho người dùng VIP 8 Binance và VIP 8 NFT, v.v.

 • Chương trình VIP dành cho nhà giao dịch NFT

  • Chỉ các giao dịch mua và/hoặc bán đối với các bộ sưu tập NFT đủ điều kiện mới được tính vào các yêu cầu về Khối lượng bán NFT trong 30 ngày và Khối lượng giao dịch NFT trong 30 ngày trong Chương trình VIP dành cho nhà giao dịch NFT, nếu có. Vui lòng tham khảo trang phí giao dịch để biết danh sách đầy đủ các bộ sưu tập NFT đủ điều kiện.

  • Khối lượng bán NFT trong 30 ngày là giá trị tương đương bằng USDT của tất cả các giao dịch bán NFT đủ điều kiện mà người dùng đã hoàn thành trên Thị trường Binance NFT trong 30 ngày qua.

  • Khối lượng giao dịch NFT trong 30 ngày là giá trị tương đương bằng USDT của tất cả các giao dịch mua và bán NFT đủ điều kiện mà người dùng đã hoàn thành trên Thị trường Binance NFT trong 30 ngày qua. 

  • Binance sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái USDT theo thời gian thực khi người dùng hoàn thành các lệnh mua/bán NFT để tính toán hàng ngày đối với Khối lượng bán NFT trong 30 ngày và Khối lượng giao dịch NFT trong 30 ngày.

 • Chương trình VIP dành cho người nắm giữ NFT

  • Chỉ các khoản nắm giữ tài sản NFT từ các bộ sưu tập NFT đủ điều kiện mới được tính vào Yêu cầu về giá trị nắm giữ tài sản NFT trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua trong Chương trình VIP dành cho người nắm giữ NFT. Để biết danh sách đầy đủ các bộ sưu tập NFT đủ điều kiện, vui lòng tham khảo trang phí giao dịch.

  • Binance sẽ thu thập dữ liệu về tất cả các tài sản NFT đủ điều kiện trong tài khoản của người dùng vào lúc 08:00 hàng ngày (Giờ Việt Nam). Binance sẽ sử dụng giá sàn NFT của tất cả các bộ sưu tập NFT đủ điều kiện vào lúc 08:00 (Giờ Việt Nam) để tính Giá trị nắm giữ tài sản NFT đủ điều kiện hàng ngày của người dùng Giá trị nắm giữ tài sản NFT trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua, theo các công thức bên dưới.

   • Giá trị nắm giữ tài sản NFT đủ điều kiện hàng ngày = [(Số lượng NFT từ Bộ sưu tập NFT đủ điều kiện 1 x Giá sàn của Bộ sưu tập NFT đủ điều kiện 1 lúc 08:00 theo Giờ Việt Nam) + ... (Số lượng NFT từ Bộ sưu tập NFT đủ điều kiện N x Giá sàn của NFT đủ điều kiện Bộ sưu tập N lúc 08:00 theo Giờ Việt Nam)]

   • Giá trị nắm giữ tài sản NFT trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua = Tổng giá trị nắm giữ tài sản NFT đủ điều kiện hàng ngày của người dùng trong 30 ngày qua / 30 (ngày)

Tìm hiểu thêm về Thị trường Binance NFT:

Điều khoản và Điều kiện:

 • Người dùng cần hoàn tất quy trình xác minh danh tính để có thể tham gia Chương trình VIP NFT. 

 • Tất cả khối lượng giao dịch NFT và tài sản NFT nắm giữ, cũng như các chỉ số liên quan đến Chương trình VIP NFT đều do Binance toàn quyền và tùy ý đo lường. Binance bảo lưu quyền xem xét và phê duyệt cuối cùng về việc điều chỉnh cấp sao cho phù hợp với các yêu cầu nội bộ.

 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade.

 • Binance có quyền loại bỏ tư cách tham gia chương trình của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực hoặc gian lận nào (ví dụ: giao dịch wash trade, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).

 • Để biết thêm thông tin về cơ cấu phí của các sản phẩm và dịch vụ khác, vui lòng xem Cơ cấu phí VIP.

 • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

29/05/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Theo dõi Binance NFT trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị NFT của bạn có thể giảm hoặc tăng. NFT có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm xác minh danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào. NFT không được cấp phép ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn được phép truy cập Thị trường Binance NFT của chúng tôi dựa trên hoàn cảnh của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Điều khoản và điều kiện của Binance NFT, Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.