Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance nâng cấp Chương trình VIP của Binance Options (01/04/2023)

Binance nâng cấp Chương trình VIP của Binance Options (01/04/2023)

2023-03-22 02:32
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance vui mừng nâng cấp Chương trình VIP của Binance Options, có hiệu lực từ 07:00 ngày 01/04/2023 (Giờ Việt Nam). Bản nâng cấp này sẽ cho phép người dùng được hưởng mức phí giao dịch Quyền chọn cạnh tranh hơn và đủ điều kiện cho mức VIP cao hơn thông qua khối lượng giao dịch Quyền chọn. 
Thời gian hiệu lực: từ 07:00 ngày 01/04/2023 (Giờ Việt nam) cho đến khi có thông báo mới
Các cập nhật chính về Chương trình VIP của Binance Options:
 • Cơ cấu phí mới cho các trader Quyền chọn
 • Nâng cấp mức VIP lên VIP 4-9 thông qua khối lượng giao dịch Quyền chọn trong 30 ngày qua của người dùng
Cơ cấu phí mới trên Quyền chọn Binance:
Mức
Khối lượng giao dịch quyền chọn trong 30 ngày (USDT)
Maker
Taker
< 1.500.000
0,0200%
0,0200%
VIP của Quyền chọn Binance
≥ 1.500.000
0,0150%
0,0200%
≥ 50.000.000
0,0040%
0,0180%
≥ 120.000.000
≥ 250.000.000
≥ 750.000.000
0,0000%
0,0160%
≥ 1.500.000.000
≥ 3.500.000.000
Lưu ý: 
 • Người dùng sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình nếu khối lượng giao dịch trên Binance Options của họ lớn hơn 1.500.000 USDT hoặc tương đương trong 30 ngày qua.
 • Người dùng sẽ đủ điều kiện để nâng cấp mức VIP lên VIP 4 trở lên nếu khối lượng giao dịch trên Binance Options của họ lớn hơn 50.000.000 USDT hoặc tương đương trong 30 ngày qua. Tìm hiểu cách trở thành VIP của Binance.
 • Khối lượng giao dịch Quyền chọn trong 30 ngày của người dùng sẽ được xem xét vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng. Tất cả các điều chỉnh về phí và mức VIP cho người dùng đủ điều kiện sẽ có hiệu lực từ ngày hôm sau. 
Để biết thêm thông tin và giải đáp thắc mắc, vui lòng gửi email tới futures-business@binance.com hoặc nói chuyện trực tiếp với đội ngũ bán hàng và quản lý tài khoản chính của bạn.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Tất cả người dùng phải hoàn tất xác minh tài khoản để tham gia Chương trình VIP Quyền chọn Binance.
 • Đối với người dùng hiện là VIP 4 trở lên, vui lòng liên hệ với đội ngũ quản lý tài khoản chính của bạn hoặc gửi email tới futures-business@binance.com để được hưởng phí giao dịch Quyền chọn thấp hơn tương ứng với mức VIP của bạn, chi tiết như bảng trên.
 • Tất cả khối lượng giao dịch và các chỉ số liên quan đến chương trình đều do Binance toàn quyền và tùy ý đo lường. Binance bảo lưu quyền xem xét và phê duyệt cuối cùng về việc điều chỉnh cấp, phù hợp với các yêu cầu nội bộ.
 • Đối với tất cả các yêu cầu liên quan đến việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ đặt lệnh API của Quyền chọn Binance và quyền truy cập vào Quyền chọn bán, vui lòng liên hệ với nhóm phụ trách tài khoản chính của bạn hoặc gửi email tới futures-business@binance.com.
 • Để biết thêm thông tin về cơ cấu phí của các sản phẩm và dịch vụ khác, vui lòng xem Cơ cấu phí VIP.  
 • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 24/04/2023 để sửa đổi cơ cấu phí giao dịch quyền chọn dành cho người dùng VIP và VIP 4-9 của Binance Options. 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Quyền chọn chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.