Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance nâng cấp chương trình Nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng tương lai USDⓈ-M (05/06/2023)

Binance nâng cấp chương trình Nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng tương lai USDⓈ-M (05/06/2023)

2023-06-02 11:06

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance đang nâng cấp Chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Có hiệu lực từ 07:00 ngày 05/06/2023 (Giờ Việt Nam), người dùng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bằng cách đáp ứng yêu cầu về phần trăm khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hàng tuần (không bao gồm khối lượng maker trên các cặp BTC và ETH).  Sau khi nâng cấp, những người dùng đủ tư cách có thể tham gia chương trình với nhiều tùy chọn hơn trên tất cả các mức ưu đãi.

Các khoản hoàn phí cho maker sẽ được cập nhật vào khoảng 11:00 ngày 13/06/2023 (Giờ Việt Nam) cho những người dùng đủ điều kiện tham gia chương trình dựa trên các tiêu chí mới.

Những điểm nổi bật của chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ sau khi nâng cấp:

 • Việc bổ sung thêm một quy định xét tính đủ điều kiện cho chương trình: Phần trăm khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hàng tuần (không bao gồm khối lượng maker trên các cặp BTC và ETH)

 • Người dùng hiện có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bằng cách đáp ứng một trong ba yêu cầu 

  • Phần trăm khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần

  • Phần trăm khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm khối lượng maker trên các cặp BTC và ETH)

  • Xếp hạng báo giá

Thông tin chi tiết về Chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ mới của Binance như sau:

Cấp

% khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần

Và/Hoặc

% khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm khối lượng maker trên các cặp BTC và ETH)

Và/Hoặc

Xếp hạng báo giá

Phí maker cho các cặp USDT-M

Phí maker cho các cặp BUSD-M

Phí taker trên Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

1

0,04%

Hoặc

0,04%

Hoặc

Top 60-75% (không bao gồm top 60%)

-0,001%

-0,014%

2

0,08%

Hoặc

0,08%

Hoặc

Top 40-60% (không bao gồm top 40%)

-0,002%

-0,014%

3

0,20%

Hoặc

0,20%

Hoặc

Top 25-40% (không bao gồm top 25%)

-0,003%

-0,014%

4

0,60%

Hoặc

0,60%

Hoặc

Top 10-25% (không bao gồm top 10%)

-0,004%

-0,014%

5

1.50%

Hoặc

1.50%

Hoặc

Top 10%

-0,005%

-0,014%

Thông thường

<0,04%

<0,04%

Dưới top 75%

Phí maker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng

Phí maker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng

Cách thức tham gia:

 • Người dùng có khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai tối thiểu tương đương 100.000.000 BUSD, hoặc khối lượng giao dịch Spot tối thiểu tương đương 20.000.000 BUSD trong khoảng thời gian 30 ngày trên Binance hoặc các sàn giao dịch khác có thể đăng ký tham gia chương trình này. 

 • Người đăng ký tham gia thành công sẽ đủ điều kiện để được ân hạn ba tuần, trong thời gian đó họ sẽ được hoàn phí maker Mức 3 và được miễn đánh giá hằng tuần.

 • Để đăng ký chương trình này, vui lòng cung cấp bằng chứng về khối lượng giao dịch của bạn tới mmprogram@binance.com hoặc liên hệ với quản lý bán hàng hoặc quản lý tài khoản chính của bạn.

Quy định về tính đủ điều kiện:

A: Để đủ điều kiện căn cứ vào khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hằng tuần so với tổng khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trên Binance:

 • % khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hằng tuần = (Khối lượng giao dịch maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M trong tuần / Tổng khối lượng giao dịch maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trên Binance trong tuần ) * 100%

 • Cuối mỗi tuần, % khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hằng tuần của từng người tham gia sẽ được tính toán. Những người tham gia đủ điều kiện có % khối lượng maker bằng hoặc cao hơn 0,04% sẽ được hoàn phí maker.

B: Để đủ điều kiện căn cứ vào khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH) so với tổng khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M của Binance (không bao gồm các cặp BTC và ETH):

 • % khối lượng maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH) = (Khối lượng giao dịch maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trong tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH) / Tổng khối lượng giao dịch maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trên Binance trong tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH)) * 100%

 • Cuối mỗi tuần, % khối lượng maker hằng tuần (ngoại trừ các cặp BTC và ETH)  của từng người tham gia sẽ được tính toán. Những người tham gia đủ điều kiện có % khối lượng maker bằng hoặc cao hơn 0,04% (không bao gồm các cặp BTC và ETH) sẽ được hoàn phí maker.

C: Để đủ điều kiện căn cứ vào xếp hạng báo giá:

 • Bảng xếp hạng hằng tuần sẽ dựa trên điểm số maker của nhà cung cấp thanh khoản hằng tuần (tất cả nhà cung cấp thanh khoản có điểm số trên 0 đều được xếp hạng).

 • Điểm hàng tuần của maker = Tổng điểm hàng ngày của maker trong 7 ngày.

 • Điểm hàng ngày của maker = Tổng điểm của maker trên mỗi cặp (khối lượng maker * % đủ điều kiện * trọng số của cặp).

 • Cuối mỗi tuần, những người tham gia sẽ được xếp hạng theo điểm số maker hằng tuần. Nếu nằm trong top 75% nhà cung cấp thanh khoản có điểm trên 0, người tham gia sẽ được hoàn phí maker.

Lưu ý:

 • Binance sẽ báo cáo chi tiết hiệu suất hằng ngày và hằng tuần của bạn.

 • Các nhà cung cấp thanh khoản sẽ được đánh giá hàng tuần (từ 07:00 thứ Hai tuần này theo giờ Việt Nam đến 06:59 thứ Hai tuần kế tiếp theo giờ Việt Nam).

 • Phí maker được hoàn sẽ được thanh toán ngay khi thực hiện giao dịch. Tiêu chí hoàn phí maker sẽ được đánh giá và điều chỉnh 1 lần/tuần dựa trên hiệu suất của tuần trước đó trên tất cả các cặp hợp lệ.

 • Mọi điều chỉnh về mức phí đều được cập nhật tự động vào khoảng 11:00 thứ Ba hằng tuần (Giờ Việt Nam).

 • Những người tham gia không đáp ứng tiêu chí trong 3 tuần liên tiếp sẽ nhận được email thông báo trong 2 tuần. Nếu chúng tôi không thấy có tiến triển nào thì tài khoản của họ sẽ bị xóa khỏi chương trình. Người dùng có thể gửi đơn đăng ký mới trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ ngày hết hạn của lần đăng ký gần nhất.

 • Những người mới tham gia sẽ được hưởng tỷ lệ hoàn phí maker Mức 3 (0,003% đối với các cặp ký quỹ bằng USDT và 0,014% đối với các cặp ký quỹ bằng BUSD) trong 3 tuần đầu tiên. Tỷ lệ này tương ứng với cơ chế tính phí trước khi cập nhật chương trình.

  • Từ tuần thứ hai, nếu hiệu suất của những người tham gia mới đủ điều kiện để họ được nâng lên mức cao hơn Mức 3, những người này sẽ được hưởng tỷ lệ hoàn phí maker cao hơn tương ứng với Mức cao hơn.

  • Từ tuần thứ tư, chỉ những người tham gia mới nào có hiệu suất đáp ứng tiêu chí trong tuần thứ ba của thời gian ân hạn 3 tuần mới được hưởng tỷ lệ hoàn phí maker theo cơ cấu nêu trên của chương trình.

 • Những người tham gia chương trình trong hơn ba tuần sẽ được cập nhật cơ chế tính phí vào thứ Ba hàng tuần vào khoảng 11:00 (Giờ Việt Nam) dựa trên hiệu suất của tuần trước đó.

 • Mục tiêu chính của chương trình là cung cấp thanh khoản và độ sâu cho thị trường Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ trên Binance. Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá tính hiệu quả của chương trình này. Các yêu cầu của chương trình sẽ được điều chỉnh định kỳ khi các cặp mới được thêm vào và điều kiện thị trường thay đổi. Binance sẽ cố gắng hết sức để đưa ra thông báo một tuần trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi mới nào đối với chương trình. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thông báo trước, Binance có quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi mà không cần thông báo trước.

 • Tất cả khối lượng giao dịch và các chỉ số liên quan đến chương trình đều do Binance toàn quyền và tùy ý đo lường.

 • Các giao dịch bị coi là tự giao dịch sẽ không được tính vào khối lượng maker.

 • Binance có toàn quyền quyết định xóa các tài khoản khỏi chương trình.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

01/06/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.