Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance nâng cấp chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓢ (03/04/2023)

Binance nâng cấp chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓢ (03/04/2023)

2023-03-23 03:55
* Nâng cấp này đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Vui lòng tham khảo thông báo này để biết thông tin mới nhất.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ nâng cấp chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ, trong đó người dùng đủ điều kiện giờ có thể tham gia chương trình với yêu cầu về khối lượng maker thấp hơn trên tất cả các cấp.
Tiêu chí khối lượng maker mới sẽ có hiệu lực từ 07:00 ngày 03/04/2023 (Giờ Việt Nam), trong khi các khoản hoàn phí maker sẽ được cập nhật vào lúc 11:00 ngày 11/04/2023 (Giờ Việt Nam).
Những điểm nổi bật của chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ sau khi nâng cấp:
 • Luồng điểm báo giá đã bị xóa khỏi hệ thống đánh giá.
 • Giảm yêu cầu về khối lượng maker cho mỗi cấp.
 • Người dùng giờ có thể đủ điều kiện tham gia chương trình khi đạt một trong hai tiêu chuẩn. Tham chiếu bảng dưới đây để biết thêm thông tin.
  • Phần trăm khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần
  • Phần trăm khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm khối lượng maker trên các cặp BTC và ETH)
Thông tin chi tiết về Chương trình nhà cung cấp thanh khoản Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ mới của Binance như sau:
Cấp
% khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần
Và/Hoặc
% khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm khối lượng maker trên các cặp BTC và ETH)
Phí maker cho các cặp USDT-M
Phí maker cho các cặp BUSD-M
Phí taker trên Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
1
0,05%
Hoặc
0,05%
-0,001%
-0,014%
2
0,10%
Hoặc
0,10%
-0,002%
-0,014%
3
0.30%
Hoặc
0.30%
-0,003%
-0,014%
4
0,80%
Hoặc
0,80%
-0,004%
-0,014%
5
2,00%
Hoặc
2,00%
-0,005%
-0,014%
Thông thường
<0,05%
<0,05%
Phí maker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
Phí maker tiêu chuẩn theo cấp độ VIP của người dùng
Cách thức tham gia:
 • Người dùng có khối lượng giao dịch Hợp đồng Tương lai tối thiểu tương đương 100.000.000 BUSD, hoặc khối lượng giao dịch Spot tối thiểu tương đương 20.000.000 BUSD trong khoảng thời gian 30 ngày trên Binance hoặc các sàn giao dịch khác có thể đăng ký tham gia chương trình này. Người đăng ký tham gia thành công sẽ đủ điều kiện để được ân hạn 3 tuần, trong thời gian đó họ sẽ được hưởng hoàn phí maker Mức 3 và được miễn đánh giá hằng tuần.
 • Vui lòng gửi bằng chứng về khối lượng giao dịch của bạn tới mmprogram@binance.com hoặc liên hệ với quản lý bán hàng hoặc quản lý tài khoản chính của bạn để đăng ký chương trình trên.
Quy định về tính đủ điều kiện:
A: Người dùng đủ điều kiện căn cứ vào khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần so với tổng khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M trên Binance:
 • % khối lượng maker hằng tuần = (Khối lượng giao dịch maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M trong tuần / Tổng khối lượng giao dịch maker Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trên Binance trong tuần ) * 100%
 • Cuối mỗi tuần, % khối lượng maker hằng tuần của từng người tham gia sẽ được tính toán. Những người tham gia đủ điều kiện có % khối lượng maker bằng hoặc cao hơn 0,05% sẽ được hoàn phí maker.
B: Người dùng đủ điều kiện căn cứ vào khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hằng tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH) so với tổng khối lượng maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M của Binance (không bao gồm các cặp BTC và ETH):
 • % khối lượng maker hằng tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH) = Khối lượng giao dịch maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M trong tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH) / Tổng khối lượng giao dịch maker Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M trên Binance trong tuần (không bao gồm các cặp BTC và ETH ) * 100%
 • Cuối mỗi tuần, % khối lượng maker hằng tuần của từng người tham gia sẽ được tính toán. Những người tham gia đủ điều kiện có % khối lượng maker bằng hoặc cao hơn 0,05% (không bao gồm các cặp BTC và ETH) sẽ được hoàn phí maker.
Lưu ý:
 • Binance sẽ báo cáo chi tiết hiệu suất hằng ngày và hằng tuần của bạn.
 • Các nhà cung cấp thanh khoản sẽ được đánh giá hàng tuần (từ 07:00 thứ Hai tuần này theo giờ Việt Nam đến 06:59 thứ Hai tuần kế tiếp theo giờ Việt Nam).
 • Phí maker được hoàn sẽ được thanh toán ngay khi thực hiện giao dịch. Tiêu chí hoàn phí maker sẽ được đánh giá và điều chỉnh 1 lần/tuần dựa trên hiệu suất của tuần trước đó trên tất cả các cặp hợp lệ.
 • Mọi điều chỉnh về mức phí đều được cập nhật tự động vào 11:00 thứ Ba hằng tuần (Giờ Việt Nam).
 • Những người tham gia không đáp ứng tiêu chí trong 3 tuần liên tiếp sẽ nhận được email thông báo trong 2 tuần. Nếu chúng tôi không thấy có tiến triển nào thì tài khoản của họ sẽ bị xóa khỏi chương trình. Người dùng có thể gửi đơn đăng ký mới trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ ngày hết hạn của lần đăng ký gần nhất.
 • Những người mới tham gia sẽ được hưởng tỷ lệ hoàn phí maker Mức 3 (0,003% đối với các cặp ký quỹ bằng USDT và 0,014% đối với các cặp ký quỹ bằng BUSD) trong 3 tuần đầu tiên. Tỷ lệ này tương ứng với cơ chế tính phí trước khi cập nhật chương trình.
  • Từ tuần thứ hai, nếu hiệu suất của những người tham gia mới đủ điều kiện để họ được nâng lên mức cao hơn Mức 3, những người này sẽ được hưởng tỷ lệ hoàn phí maker cao hơn tương ứng với Mức cao hơn.
  • Từ tuần thứ tư, chỉ những người tham gia mới nào có hiệu suất đáp ứng tiêu chí trong tuần thứ ba của thời gian ân hạn 3 tuần mới được hưởng tỷ lệ hoàn phí maker theo cơ cấu nêu trên của chương trình.
 • Những người tham gia chương trình trong hơn 3 tuần sẽ được cập nhật cơ chế tính phí vào thứ Ba hàng tuần lúc 11:00 (Giờ Việt Nam) dựa trên hiệu suất của tuần trước đó.
 • Mục tiêu chính của chương trình là cung cấp thanh khoản và độ sâu cho thị trường Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ trên Binance. Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá tính hiệu quả của chương trình này. Các yêu cầu của chương trình sẽ được điều chỉnh định kỳ khi các cặp mới được thêm vào và điều kiện thị trường thay đổi. Những thay đổi mới có thể được đưa vào và thông báo trước ít nhất một tuần.
 • Tất cả khối lượng giao dịch và các chỉ số liên quan đến chương trình đều do Binance toàn quyền và tùy ý đo lường.
 • Các giao dịch bị coi là tự giao dịch sẽ không được tính vào khối lượng maker.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
22/03/2023
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 02/04/2023 để làm rõ rằng kế hoạch nâng cấp trong thông báo này sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.