Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance Margin sẽ hủy niêm yết NEBL dưới dạng tài sản có thể vay khỏi Cross Margin và DCR, NEBL, XVG khỏi Isolated Margin

Binance Margin sẽ hủy niêm yết NEBL dưới dạng tài sản có thể vay khỏi Cross Margin và DCR, NEBL, XVG khỏi Isolated Margin

2023-03-27 11:50
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Margin sẽ hủy niêm yết NEBL dưới dạng tài sản có thể vay khỏi Cross Margin cũng như DCR, NEBL và XVG khỏi Isolated Margin lúc 13:00 ngày 10/04/2023 (Giờ Việt Nam).  
Cặp Cross Margin: NEBL/BUSD
Các cặp Isolated Margin: DCR/BTC, DCR/USDT, NEBL/BUSD, XVG/BUSD
Lưu ý:
  • Vào lúc 13:00 ngày 28/03/2023 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ tạm dừng cho vay Cross Margin đối với NEBL/BUSD, và dừng cho vay Isolated Margin đối với DCR/BTC, DCR/USDT, NEBL/BUSD và XVG/BUSD.
  • Từ 13:00 ngày 10/04/2023 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng các vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý với các cặp Cross Margin NEBL/BUSD, cũng như các cặp Isolated Margin DCR/BTC, DCR/USDT, NEBL/BUSD và XVG/BUSD. Nếu người dùng có bất kỳ khoản vay Cross Margin hoặc Isolated Margin nào chưa thanh toán, bất kỳ tài sản nào bị hủy niêm yết được giữ trong tài khoản Cross Margin và Isolated Margin của họ đều có thể bị bán. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp này khỏi Cross Margin và Isolated Margin. 
  • Xin lưu ý, người dùng sẽ không thể cập nhật các vị thế của họ trong quá trình hủy niêm yết và họ nên đóng các vị thế của mình và/hoặc chuyển tài sản của họ từ các Ví Ký quỹ sang các Ví Spot trước khi ngừng giao dịch ký quỹ vào lúc 13:00 ngày 10/04/2023 (Giờ Việt Nam). Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất có thể xảy ra nào. 
  • Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các token được đề cập ở trên ra khỏi Ví Margin tới Ví Spot và nạp tiền vào số dư ký quỹ, nếu cần trước 13:00 ngày 10/04/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên giám sát chặt chẽ Tỷ lệ ký quỹ duy trì hợp nhất (Uni-MMR) để tránh khả năng bị thanh lý do sự kiện gỡ các token được đề cập ở trên khỏi Ví Margin.
  • ​​Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
27/03/2023
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.