Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance Margin sẽ hủy niêm yết JST, SNM, SUN khỏi danh sách tài sản có thể vay trên Cross Margin

Binance Margin sẽ hủy niêm yết JST, SNM, SUN khỏi danh sách tài sản có thể vay trên Cross Margin

2023-01-28 01:08
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Margin sẽ hủy niêm yết JST, SNM SUN khỏi danh sách tài sản có thể vay trên Cross Margin vào lúc 13:00 ngày 10/02/2023 (Giờ Việt Nam).
Các cặp Cross Margin: JST/BUSD, JST/BTC, JST/USDT, SNM/BUSD, SUN/BUSD, SUN/USDT
Lưu ý:
  • Vào lúc 13:00 ngày 30/01/2023 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ tạm ngưng chức năng vay ở chế độ Cross Margin đối với các cặp JST/BUSD, JST/BTC, JST/USDT, SNM/BUSD, SUN/BUSD và SUN/USDT.
  • Vào lúc 13:00 ngày 10/02/2023 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp Cross Margin gồm JST/BUSD, JST/BTC, JST/USDT, SNM/BUSD, SUN/BUSD và SUN/USDT. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp này khỏi Cross Margin. Xin lưu ý, người dùng sẽ không thể cập nhật vị thế trong quá trình hủy niêm yết nên hãy đóng các vị thế trước khi chức năng giao dịch ký quỹ bị ngừng để tránh mọi tổn thất có thể xảy ra. 
  • Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các token được đề cập ở trên ra khỏi Ví Margin tới Ví Spot và nạp tiền vào số dư ký quỹ, nếu cần trước 13:00 ngày 10/02/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên giám sát chặt chẽ Tỷ lệ ký quỹ duy trì hợp nhất (Uni-MMR) để tránh khả năng bị thanh lý do sự kiện gỡ các token được đề cập ở trên khỏi Ví Margin.
  • ​​Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
27/01/2023
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.