Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance Margin sẽ hủy niêm yết CVC và các cặp ký quỹ khác trên Cross Margin & Isolated Margin

Binance Margin sẽ hủy niêm yết CVC và các cặp ký quỹ khác trên Cross Margin & Isolated Margin

2022-11-29 03:42
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hủy niêm yết và ngừng các cặp giao dịch ký quỹ sau từ 10:00 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam):
Các cặp Cross Margin (ký quỹ chéo): CVC/USDT
Các cặp Isolated Margin (ký quỹ riêng biệt): BEAM/USDT, BTCST/BUSD, CVC/BTC, CVC/USDT, MITH/USDT, PERL/USDT, REP/USDT
Lưu ý:
  • Vào 10:00 ngày 30/11/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ tạm ngưng vay ký quỹ đối với BEAM/USDT, BTCST/BUSD, CVC/BTC, CVC/USDT, MITH/USDT, PERL/USDT và REP/USDT trên Cross Margin và/hoặc Isolated Margin, nếu có.
  • Vào 10:00 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng các vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp giao dịch Cross Margin và/hoặc Isolated Margin BEAM/USDT, BTCST/BUSD, CVC/BTC, CVC/USDT, MITH/USDT , PERL/USDT và REP/USDT. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp Isolated Margin và Cross Margin. Người dùng nên đóng vị thế trước khi chức năng giao dịch ký quỹ bị ngừng để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.
  • Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các token được đề cập ở trên ra khỏi Ví Margin tới Ví Spot và nạp tiền vào số dư ký quỹ, nếu cần trước 10:00 ngày 02/12/2022 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên giám sát chặt chẽ Uni-MMR để tránh bất kỳ khả năng thanh lý nào từ việc hủy niêm yết các token được đề cập ở trên khỏi Ví Ký quỹ.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
28/11/2022
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.