Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance Margin sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch FIO, GNO, IRIS, MLN, WTC khỏi chế độ Isolated Margin

Binance Margin sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch FIO, GNO, IRIS, MLN, WTC khỏi chế độ Isolated Margin

2023-02-08 02:41
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Margin sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch FIO, GNO, IRIS, MLN WTC khỏi Isolated Margin vào lúc 13:00 ngày 16/02/2023 (Giờ Việt Nam).  
Các cặp Isolated Margin: FIO/BTC, FIO/BUSD, FIO/USDT, GNO/USDT, IRIS/BTC, IRIS/USDT, MLN/BTC, MLN/BUSD, MLN/USDT, WTC/BTC, WTC/USDT
Lưu ý:
  • Vào lúc 13:00 ngày 09/02/2023 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ tạm ngưng chức năng vay Isolated Margin trên các cặp giao dịch FIO/BTC, FIO/BUSD, FIO/USDT, GNO/USDT, IRIS/BTC, IRIS/USDT, MLN/BTC, MLN/BUSD, MLN/USDT, WTC/BTC và WTC/USDT.
  • Vào lúc 13:00 ngày 16/02/2023 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả những lệnh đang chờ xử lý đối với các cặp giao dịch ở chế độ Isolated Margin, bao gồm FIO/BTC, FIO/BUSD, FIO/USDT, GNO/USDT, IRIS/BTC, IRIS/USDT, MLN/BTC, MLN/BUSD, MLN/USDT, WTC/BTC và WTC/USDT. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp này trên Isolated Margin. 
  • Xin lưu ý rằng người dùng sẽ không thể cập nhật các vị thế của họ trong quá trình hủy niêm yết và họ nên đóng các vị thế của mình và/hoặc chuyển tài sản của họ từ Ví Ký quỹ sang Ví Spot trước khi ngừng giao dịch ký quỹ vào lúc 13:00 ngày 16/02/2023 (Giờ Việt Nam). Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất có thể xảy ra nào. 
  • ​​Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/02/2023
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.