Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví
Binance mở lại chức năng nạp TORN qua mạng lưới Ethereum & BNB Smart Chain và sẽ chuyển TORN vào khu vực Innovation Zone vào ngày 30/05/2023

Binance mở lại chức năng nạp TORN qua mạng lưới Ethereum & BNB Smart Chain và sẽ chuyển TORN vào khu vực Innovation Zone vào ngày 30/05/2023

2023-05-30 03:07
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Do đề xuất khôi phục trạng thái quản trị trong DAO Tornado Cash (TORN) đã được thông qua và triển khai, nên Binance đã mở lại chức năng nạp TORN qua mạng lưới Ethereum (ERC20) và BNB Smart Chain (BEP20). Trước đó, chức năng nạp TORN qua mạng lưới Ethereum (ERC20) và BNB Smart Chain (BEP20) đã bị tạm ngưng vào lúc 08:48:40 ngày 21/05/2023 (Giờ Việt Nam) do sự cố gần đây trong DAO TORN.
Ngoài ra, dựa trên các đánh giá gần đây, Binance đã quyết định di chuyển Tornado Cash (TORN) vào khu vực Innovation Zone vào ngày 30/05/2023. Quá trình phát triển của các dự án nằm trong khu vực Innovation Zone sẽ được theo dõi nghiêm ngặt.
Lưu ý: Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/05/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro.