Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin tức mới nhất trên Binance
Binance Liquidity Farming thêm combo phần thưởng WBTC cho các bể thanh khoản WBTC/BTC và WBTC/ETH

Binance Liquidity Farming thêm combo phần thưởng WBTC cho các bể thanh khoản WBTC/BTC và WBTC/ETH

2023-05-11 05:15

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Thời gian diễn ra hoạt động: từ 12:00 ngày 11/05/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 11/06/2023 (Giờ Việt Nam)

Binance Liquidity Farming đã ra mắt một hoạt động mới để tặng thưởng cho cộng đồng của mình! Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả người dùng sẽ có cơ hội nhận được combo phần thưởng WBTC cùng phần thưởng và quỹ thưởng BNB khi thêm thanh khoản vào bể thanh khoản WBTC/BTCWBTC/ETH

Các bể thanh khoản đủ điều kiện và APR*

Kiếm combo phần thưởng thanh khoản ngay!

Lưu ý:

  • Khai thác thanh khoản (Liquidity Farming) là một sản phẩm không đảm bảo về vốn gốc và có thể gây ra lỗ tạm thời. Người dùng có thể tính toán lỗ tạm thời tiềm năng của họ tại đây.

  • Người dùng vẫn có thể thêm thanh khoản vào bể thanh khoản WBTC/BTCWBTC/ETH trên Liquidity Farming để kiếm phần thưởng thanh khoản sau thời gian diễn ra hoạt động. Combo phần thưởng WBTC có hạn và sẽ không còn khả dụng sau khi hoạt động kết thúc.

  • ​Tổng combo phần thưởng mà người dùng nhận được phụ thuộc vào APR* của bể thanh khoản.

  • APR đề cập ở trên là con số ước tính dựa trên tỷ lệ vào 11:00 ngày 11/05/2023 (Giờ Việt Nam). Vì APR linh hoạt, có thể dao động vào các giai đoạn thị trường biến động và có nhiều hoạt động giao dịch nên APR mỗi ngày sẽ được hiển thị trên trang. Vui lòng tham chiếu tại đây để biết APR mới nhất.

  • Việc đầu tư thêm vốn vào Liquidity Pool sẽ có những rủi ro nhất định. Số lượng Tài sản kỹ thuật số bạn rút có thể khác với số lượng Tài sản kỹ thuật số bạn thêm vào Liquidity Pool. Việc thêm/rút tài sản kỹ thuật số vào/khỏi Bể thanh khoản có thể sẽ phát sinh phí giao dịch.

  • Để biết toàn bộ điều khoản và điều kiện, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng Liquid Swap. Thông tin khác có trong liên kết bên dưới.

  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.

  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. APR là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị lợi suất/lãi thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APR được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.