Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance Liquid Swap ra mắt Bể thanh khoản ARPA/USDT với phần thưởng kết hợp ARPA & BNB

Binance Liquid Swap ra mắt Bể thanh khoản ARPA/USDT với phần thưởng kết hợp ARPA & BNB

2023-02-14 05:39
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Liquid Swap vui mừng thông báo về việc ra mắt bể thanh khoản ARPA/USDT.
Nhân sự kiện ra mắt này, Binance Liquid Swap sẽ cung cấp Phần thưởng kết hợp ARPABNB cho tất cả người dùng thêm thanh khoản vào bể thanh khoản ARPA/USDT trong Thời gian diễn ra hoạt động.
Thời gian diễn ra hoạt động: 14:00 13/02/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 14/04/2023 (Giờ Việt Nam)
Kiếm phần thưởng thanh khoản trên Binance Liquid Swap ngay bây giờ!
Lưu ý:
  • Người dùng vẫn có thể thêm thanh khoản vào bể thanh khoản ARPA/USDT để kiếm phần thưởng thanh khoản sau Thời gian diễn ra hoạt động. Phần thưởng kết hợp ARPA và BNB có hạn và sẽ không còn khả dụng sau khi Hoạt động kết thúc.
  • Việc đầu tư thêm vốn vào Liquidity Pool sẽ có những rủi ro nhất định. Số lượng Tài sản kỹ thuật số bạn rút có thể khác với số lượng Tài sản kỹ thuật số bạn thêm vào Liquidity Pool.
  • Việc thêm/rút tài sản kỹ thuật số vào/khỏi Bể thanh khoản có thể sẽ phát sinh phí giao dịch.
  • Để biết toàn bộ các điều khoản và điều kiện, hãy đọc Thỏa thuận Người dùng Binance Liquid Swap. Xem các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin.
  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.