Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Binance Liquid Swap bổ sung bể thanh khoản BETH/USDT và tăng combo phần thưởng cho bể thanh khoản BETH

Binance Liquid Swap bổ sung bể thanh khoản BETH/USDT và tăng combo phần thưởng cho bể thanh khoản BETH

2023-03-17 01:24
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 15:00 16/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 20:00 17/04/2023 (Giờ Việt Nam)
Binance Liquid Swap xin vui mừng thông báo, chúng tôi đã mở bể thanh khoản mới: BETH/USDT! Để đánh dấu sự ra mắt của bể thanh khoản, tất cả người dùng sẽ có cơ hội nhận được combo phần thưởng gia tăng khi thêm thanh khoản vào tất cả các bể thanh khoản BETH (tức là BETH/USDT và ETH/BETH) trên Khai thác thanh khoản trong thời gian diễn ra hoạt động. 
Các bể thanh khoản đủ điều kiện và APR*:
Lưu ý:
  • Khai thác thanh khoản (Liquidity Farming) là một sản phẩm không đảm bảo về vốn gốc và có thể gây ra lỗ tạm thời. Người dùng có thể tính toán lỗ tạm thời tiềm năng của họ tại đây
  • Người dùng có thể hưởng combo phần thưởng gia tăng cho các bể thanh khoản BETH/USDT và ETH/BETH trong thời gian diễn ra hoạt động. Combo phần thưởng gia tăng mà người dùng được hưởng trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ được điều chỉnh thành combo phần thưởng tiêu chuẩn sau khi hoạt động kết thúc, nếu có.
  • Tổng số combo phần thưởng mà người dùng nhận được phụ thuộc vào APR* của bể thanh khoản. APR nói trên là ước tính dựa trên tỷ lệ vào lúc 14:00 16/03/2023 (Giờ Việt Nam)
  • Vì APR linh hoạt và có thể dao động vào các giai đoạn thị trường biến động và có nhiều hoạt động giao dịch nên APR phụ thuộc vào số liệu hiển thị trên trang vào ngày hôm đó. Vui lòng tham khảo tại đây để biết APR mới nhất.  
Kiếm phần thưởng trên Binance Liquidity Farming ngay!
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
  • Việc thêm/rút tài sản kỹ thuật số vào/khỏi Bể thanh khoản có thể sẽ phát sinh phí giao dịch.
  • Việc đầu tư thêm vốn vào Liquidity Pool sẽ có những rủi ro nhất định. Số lượng Tài sản kỹ thuật số bạn rút có thể khác với số lượng Tài sản kỹ thuật số bạn thêm vào Liquidity Pool.
  • Binance Liquid Farming không đảm bảo thu nhập ổn định. Trường hợp thị trường biến động dữ dội có thể gây thiệt hại lên cả tài sản gốc do rủi ro tạm thời. 
  • Để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng cho Khai thác thanh khoản.
  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào bạn có thể gặp phải. APY là ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn, không hiển thị lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APR được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.